Przejdź do treści

Konkurs POLSA "Moje kosmiczne wakacje"

Konkurs POLSA - "Moje kosmiczne wakacje"

Polska Agencja Kosmiczna po raz kolejny zaprasza uczniów szkół podstawowych do twórczej zabawy podczas letnich miesięcy. Dzieląc się swoją pasją do odkrywania tajemnic Wszechświata, można przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody.

Do 5 października br. przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne oraz 2-4 osobowych zespołów. Organizatorzy czekają na prace plastyczne, literackie, audiowizualne, a także łączące te techniki.

Celem Konkursu jest pobudzanie zainteresowania dzieci szeroko pojętą eksploracją kosmosu oraz zachęcanie ich do realizowania powiązanych z tym aktywności. Motywem przewodnim jest poznawanie Wszechświata oraz dorobku ludzkości w zakresie badań i eksploracji przestrzeni kosmicznej.

Tematycznie praca powinna nawiązywać do przynajmniej jednego z następujących zagadnień:

  • 10 lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA),
  • Wehikuł czasu – moja przyszła kariera w sektorze kosmicznym,
  • Wakacyjne obserwacje nieba.

 

Pierwszemu z powyższych tematów poświęcona jest cała okolicznościowa zakładka na stronie POLSA. Znalazły się w niej np. informacje o dokonaniach polskich astrofizyków, inżynierów i innych specjalistów którzy we współpracy z partnerami z ESA, brali udział w wielu przełomowych odkryciach, realizacji nowatorskich projektów, pogłębiających naszą wiedzę o Wszechświecie czy poprawiających jakość życia na Ziemi.

Inspiracji do stworzenia prac konkursowych będzie można również szukać na profilu POLSA na Facebooku, gdzie prezentowane będą rozmaite treści edukacyjne – artykuły, materiały wideo, zadania, wyzwania i inne – do zgłębienia, omówienia czy rozwiązania samodzielnie, wspólnie z rodzicami lub z nauczycielami już po powrocie do nauki.

Wśród nagród znajdą się zestawy książek, gier planszowych, map nieba oraz vouchery do Hevelianum w Gdańsku oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wspaniałą tradycją konkursu jest masowy odzew ze strony dziesiątek szkół z całej Polski. Najaktywniejszych 5 placówek zostanie docenionych pakietami drobnych pamiątek od POLSA. Autorki i autorzy wszystkich prawidłowo zgłoszonych prac otrzymają pamiątkowy elektroniczny dyplom.

Konkurs wspierają partnerzy: Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska / Centrum Nauki Kopernik, Hevelianum oraz Stowarzyszenie WroSpace. Szczegóły regulaminu, a także formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Agencji.

Polska Agencja Kosmiczna POLSA powstała na mocy ustawy z 26 września 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego oraz środowiska naukowego poprzez łączenie świata biznesu i nauki. Polska Agencja Kosmiczna współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową, w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. POLSA prowadzi projekty, zgodnie z Polską Strategią Kosmiczną, m.in. Krajowy system świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, program zamawianych aplikacji dla administracji publicznej, a także w zakresie edukacji, w tym rozwoju kadr dla przemysłu z sektora kosmicznego. Działa także na rzecz rozwoju technik satelitarnych w codziennym życiu, m.in. w komunikacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.

 

Czytaj więcej:

 

Źródło: POLSA

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska/POLSA

Na ilustracji: Grafika konkursowa

Reklama