Przejdź do treści

Kosmos na Politechnice Wrocławskiej - nowy kierunek studiów

Członkowie PoliWrocket z rakietą "Dziewięćdziesiątką Dziewiątką"

Na Politechnice Wrocławskiej powstał nowy kierunek studiów: lotnictwo i kosmonautyka. Rekrutacja wkrótce się rozpocznie, a jesienią zajęcia zaczną pierwsi studenci tego fakultetu.

Nowy kierunek powstał na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, we współpracy z Wydziałem Mechanicznym. Planowane są zajęcia z pilotem, który ma za sobą kilka tysięcy przelatanych godzin, kursy, staże i dyplomy we współpracy z największymi firmami z branży lotniczej oraz koła naukowe, budujące bezzałogowe statki i kosmiczne rakiety.

Nowy kierunek będzie studiami dwustopniowymi. Pierwszy stopień studiów to solidne podstawy wiedzy niezbędnej inżynierowi lotniczemu, a dopiero planowany przez uczelnię drugi stopień będzie rozwinięciem, zwłaszcza w kwestiach związanych z kosmonautyką. Wówczas więcej miejsca w programie studiów poświęcone zostanie na elementy kosmonautyki (będzie to wprowadzenie do tej tematyki) oraz napędy lotnicze i rakietowe, systemy łączności i materiały stosowane w branży kosmicznej.

Już od pierwszego roku studenci będą zachęcani do włączenia się w prace kół naukowych, których działalność wiąże się z lotnictwem i eksploracją kosmosu, tj.: Akademickiego Klubu Lotniczego (od wielu lat projektuje i buduje bezzałogowe statki powietrzne), PWr in Space – którego zespół PoliWrocket buduje rakiety kosmiczne, koła Off-Road znanego z budowy łazika marsjańskiego Scorpio, grupy Innspace nagradzanej w międzynarodowych konkursach za swoje projekty kabiny samolotu do lotów suborbitalnych i habitatu marsjańskiego, koła PWr Aerospace tworzącego sondy kosmiczne czy grupy Space is More, która m.in. zaprojektowała słynny habitat „Twardowsky”.

Na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym trwają też projekty naukowe związane z branżą kosmiczną. Dotyczą – w dużym uproszeniu – kwestii wymiany ciepła w warunkach mikrograwitacji. Niedawno zakończyły się też badania, prowadzone we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i Japońską Agencją Eksploracji Kosmicznej (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA), związane ze zjawiskiem przepływu termicznego helu nadciekłego w warunkach mikrograwitacji.

Politechnika Wrocławska może pochwalić się także udziałem w pracach nad satelitą studenckim ESEO (European Student Earth Orbiter), który powstał w ramach programu edukacyjnego Europejskiej Agencji Kosmicznej, realizowanego od 2000 roku. Uczestniczyło w nim 30 uczelni europejskich, w tym także Politechnika Wrocławska. Zespół badawczy dr. hab. Pawła Kabacika, z Katedry Systemów Przetwarzania Sygnałów na Wydziale Elektroniki PWr, zaprojektował i wykonał system telekomunikacyjny, antenę łączności szerokopasmowej i część komputera pokładowego obsługującego satelitę. Realizacja systemu trwała nieprzerwanie 18 lat. W tym czasie kilkunastu naukowców z PWr kierowało pracą blisko 290 studentów, głównie z Wydziału Elektroniki. Powstało 60 prac dyplomowych – inżynierskich i magisterskich – związanych z tym projektem. Wielu młodych ludzi miało okazję uczestniczyć w spotkaniach roboczych w centrach Europejskiej Agencji Kosmicznej czy firmach wykonujących elementy satelity.

Nasi studenci mogą więc liczyć na wiedzę i doświadczenie osób, które są zaangażowane w duże międzynarodowe projekty związane z badaniami kosmicznymi. A jeśli zechcą pójść w ich ślady, na pewno znajdą wsparcie na Politechnice Wrocławskiej – podkreśla dr inż. Andrzej Tatarek, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.


Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Politechnika Wrocławska.

Reklama