Przejdź do treści

Kwadrantydy już aktywne

28 grudnia rozpoczyna się aktywność jednego z największych rojów nocnego nieba, jakim są Kwadrantydy. Spodziewane maksimum ma wystąpić 3 stycznia 2017 roku o godzinie 14 UT. Oznacza to że warunki do obserwacji maksimum będą w Europie niekorzystne, moment maksimum  i położenie radiantu może faworyzować obserwatorów w Azji, jak też obserwatorów znajdujących się za kołem podbiegunowym północnym.

Kwadrantydy są dużym, efektownym rojem meteorowym aktywnym od 28 grudnia do 10 stycznia każdego roku. Przez większą część okresu aktywności rój wykazuje bardzo małą aktywność liczoną w pojedyńczych meteorach w ciągu godziny. Na tle tej niezbyt zauważalnej aktywności wyróżnia się jednak ostro zaznaczony, wyrazisty pik podczas którego ZHR osiąga zazwyczaj wartość 120 lub nawet większą. Pik ten jest niestety krótkotrwały, szerokość połówkowa to około 7 godzin i jest to główna przyczyna trudności związanych z obserwacją tego roju. Aby Kwadrantydy mogły być obserwowane bez większych problemów maksimum musi wypadać w momencie gdy radiant roju znajduje się wystarczająco wysoko na niebie – w Polsce co najmniej późnym wieczorem lub najlepiej w drugiej połowie nocy.

W tym roku warunki do obserwacji Kwadrantydów są trudne tym nie mniej nie należy spisywać tego maksimum na straty. Przewidywany moment maksimum to godzina 14UT czyli 15 czasu środkowoeuropejskiego. Około godziny 17 niebo będzie wystarczająco ciemne aby rozpocząć obserwacje meteorów. Odnajdziemy wówczas radiant na wysokości 20 stopni, nisko nad północno-zachodnim horyzontem. Radiant znajduje się w pozornie pustej przestrzeni na pograniczu gwiazdozbiorów Wolarza, Smoka i Herkulesa (faktycznie mieści się w granicach gwiazdozbioru Wolarza). Obserwacje rozpoczniemy 2 godziny po spodziewanym maksimum a więc przy wciąż bardzo wysokiej aktywności radiantu. Niskie jego położenie zredukuje oczywiście znacząco ilość widocznych zjawisk. Dla wysokości 20 stopni i przy ZHR=80 (prawdopodobnym dla tego momentu) pod ciemnym niebem uda się więc dostrzec około 25 meteorów w ciągu godziny. Pod niebem miejskim uda się dostrzec tylko najjaśniejsze zjawiska, w ilości kilku w ciągu godziny. Warto pamiętać, że ze względu na niewielką wysokość radiantu będą to zjawiska o znacznej długości, wchodzące płasko do atmosfery, a co za tym idzie efektowne dla obserwatora. Te które będą pojawiały się w pobliżu zenitu, będą poruszać się prostopadle do kierunku, w którym patrzymy, stąd ich prędkości kątowe będą znaczne.

Wysokość radiantu będzie się zmniejszać i do godziny 19:30 osiągnie minimum czyli około 10 stopni. Przy jednoczesnym znaczącym spadku ZHR ilość widocznych Kwadrantydów spadnie dość drastycznie i w kolejnych godzinach pod ciemnym niebem widoczne będą raczej tylko pojedyncze zjawiska.

Więcej informacji: