Przejdź do treści

Łazik Curiosity wjeżdża do obszaru Clay-Bearing Unit

img

15 stycznia 2019 roku łazik Curiosity ostatni raz sfotografował siebie na grzbiecie Vera Rubin Ridge, na którym przebywał od września 2017 roku. Teraz przemieszcza się na południe, gdzie usytuowany jest ważny cel misji  region Clay-Bearing Unit, bogaty w minerały ilaste.

22 stycznia 2019 roku Curiosity zakończył operację związaną z badaniem swojego dziewiętnastego odwiertu w skale nazwanej Rock Hall. Wtedy pojazd przemieścił się po raz pierwszy od 13 grudnia – cel podróży to nowy obszar geologiczny nazwany Clay-Bearing Unit (CBU).

Curiosity zmienia zatem lokalizację z formacji bogatej w hematyt do regionu z dużą ilością smektytów (grupy minerałów ilastych) w podłożu. Ta dolna warstwa góry Mount Sharp, przy której znajduje się teraz łazik, jest kluczem do zrozumienia zmian środowiska na Marsie.

msl
Droga pokonana przez łazik Curiosity od wylądowania. Ostatnie zaznaczone położenie pochodzi z 28 stycznia 2019 roku. Źródło: NASA/JPL-Caltech/Uniwersytet w Arizonie. 

Naukowcy nadzorujący misję uważnie obserwowali podłoże w trakcie jazdy łazika w poszukiwaniu wyraźnego przejścia między skalnym podłożem grzbietu Vera Rubin a obszarem CBU. Ma im to pomóc w zrozumieniu, jak te dwie różne formacje geologiczne są ze sobą związane.

W kolejnych dniach łazik pokonywał niewielkie odległości i badał z bliska podłoże przy użyciu kamery MAHLI oraz spektrometru rentgenowskiego APXS. Z kolei za pomocą kamery masztowej Mastcam oraz zdalnego spektrometru laserowego ChemCam pojazd mógł wykonać obserwacje wyznaczonych obiektów z daleka.

Na poniższym zdjęciu widać łazik znajdujący się już na krawędzi Vera Rubin Ridge w 2300. marsjańskim dniu misji. 

msl
Zdjęcie wykonane przez lewą kamerę NavCam na łaziku Curiosity. W lewym górnym rogu widać grzbiet Vera Rubin Ridge. Łazik ma przed sobą kolejny cel misji - rejon Clay-Bearing Unit. Źródło: NASA/JPL-Caltech/Uniwersytet w Arizonie.

Łazik znalazł się już w pełni w nowym obszarze podczas sol 2304. Na poniższym zdjęciu widać, że nowy teren pokryty jest drobniejszym materiałem skalnym, brakiem dużych płatów skalnych.

msl
Prawa kamera NavCam zrobiła to zdjęcie 27 stycznia 2019 roku. Łazik był już wtedy w nowym obszarze badań: Clay-Bearing Unit. Źródło: NASA/JPL-Caltech.

Pojazd skierowano najpierw do małego grzbietu Buchan Ridge, już w obrębie obszaru CBU. Teren ubogi w wyróżniające się elementy podłoża spowodował tam drobne problemy w wizualnych pomiarach odległości.

W ten weekend (2–3 lutego 2019 roku) łazik stoi już na samym szczycie wybrzuszenia. Wokół nie ma większych skał. Teraz naukowcy będą chcieli scharakteryzować skład chemiczny i teksturę drobniejszego materiału, który pokrywa obecny obszar badań.

W następnych dniach, po zbadaniu z bliska i daleka wyznaczonych celów, łazik przeprowadzi testy mobilności, które mają pomóc w planowaniu trasy i strategii poruszania się w nowym terenie.

Źródło: NASA/JPL-Caltech

Więcej informacji:

Na zdjęciu tytułowym: Selfie łazika Curiosity, wykonane 15 stycznia 2019 roku obok odwiertu w skale Rock Hall na grzbiecie Vera Rubin Ridge. Źródło: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Reklama