Przejdź do treści

Masywne gazowe halo wokół Galaktyki w Andromedzie

Kosmiczny Teleskop Hubble’a posłużył astronom do zbadania halo wokół wokół Galaktyki w Andromedzie (M31), która jest najbliższą duża galaktyką w stosunku do Drogi Mlecznej. Halo wokół M31 okazało się bardzo masywne.

„Halo to gazowa atmosfera galaktyki. Własności halo wpływają na tempo w jakim w galaktyce powstają gwiazdy.” powiedział Nicolas Lehner z University of Notre Dame (USA), który kierował grupą badaczy.

Wyniki obserwacji uzasadniają powyższe stwierdzenie, bowiem halo wokół M31 rozciąga się na około milion lat świetlnych. Na niebie ma rozmiary stukrotnie większe niż średnica tarczy Księżyca, ale nie jest proste do dostrzeżenia. Aby zbadać własności galo Galaktyki w Andromedzie astronomowie musieli uciec się do pewnego triku. Wykonali obserwacje pośrednie - analizowali światło obiektów tła, które znajdują się daleko poza M31 i przeświecają przez gaz w halo, a tym samym gaz halo wpływa na ich światło.

Bardzo dobre do takich badań okazały się kwazary. Naukowcy za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a zbadali 18 kwazarów widocznych w różnych odległościach kątowych od M31. Badania prowadzono w ultrafiolecie w technice spektroskopii. Dane obserwacyjne obejmowały okres pięciu lat.

Odległość pomiędzy Drogą Mleczną, a Galaktyką w Andromedzie to około 2,5 miliona lat świetlnych. Galaktyki zbliżają się do siebie i za kilka miliardów lat się zderzą. Jeżeli nasza rodzima galaktyka także posiada tak duże halo, to na długo zanim nastąpi zderzenie, halo obu galaktyk zapewne połączą się.

Więcej informacji:

Źródło: University of Notre Dame (USA)

Na ilustracji:
Galaktyka M31 i jej halo złożone z gazu. Źródło: University of Notce Dame.


Reklama