Przejdź do treści

Międzynarodowa Unia Astronomiczna przyzna nagrody za popularyzację i edukację astronomiczną

Uczestnicy warsztatów w Palestynie w ramach Astronomy Teacher Training Program

Do 15 marca 2022 roku można zgłaszać kandydatury do nowych nagród Międzynarodowej Unii Astronomicznej, która chce wyróżnić osoby zaangażowane w popularyzację i edukację astronomiczną.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU), skupiająca astronomów z całego świata, ustanowiła trzy nowe nagrody: IAU Astronomy Education Prize, IAU Astronomy Outreach Prize oraz IAU Astronomy Development Prize. Finansowego wsparcia na ich ustanowienie udzieliła prof. Ewine van Dishoeck (poprzednia prezydent IAU).

W ramach pierwszej edycji zgłoszenia przyjmowane są od 15 lutego do 15 marca 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone podczas XXXI Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej, który odbędzie się w Busan w Korei Południowej w sierpniu 2022 roku.

Konkurs jest otwarty dla osób indywidualnych oraz organizacji wyróżniających się na polu popularyzacji lub edukacji astronomicznej. Nagrodę można otrzymać za całokształt działalności, albo pojedynczy projekt. Kandydatami mogą być naukowcy, edukatorzy, popularyzatorzy nauki, zarówno członkowie IAU, jak i osoby spoza organizacji. Można także zgłaszać niewielkie zespoły lub organizacje. Z udziału wykluczeni są dyrektorzy i pracownicy biur IAU w okresie, gdy są zatrudnieniu przez IAU.

Zdefiniowano trzy kategorie:

  • Edukacja: formalna edukacja astronomiczna na poziomie szkół średnich oraz studiów.
  • Popularyzacja: popularyzacja astronomii w społeczeństwie oraz edukacja nieformalna – obejmuje to m.in. komunikację z mediami, audio i wideo, planetaria, muzea, publikowanie, media społecznościowe, opowiadanie historii, strony i aplikacje internetowe.
  • Rozwój: używanie astronomii jako narzędzia budowania rozwoju i możliwości, szczególnie w ubogich regionach.

 

Dla każdego z obszarów powołano trzyosobowy komitet oraz dodatkowo „superkomitet” złożony z niezależnego przewodniczącego (w tym roku Ewine van Dishoeck) oraz przewodniczących wszystkich trzech komitetów. Superkomitet dokonano ostatecznej decyzji na podstawie wstępnych wskazań od komitetów.

Kandydatów można zgłaszać każdy, ale nie można zgłosić samego siebie. Z udziału w konkursie wykluczeniu są członkowie komitetów. Do zgłoszenia należy dołączyć krótkie CV nominowanego kandydata (maksymalnie 3 strony), opis dokonań kandydata (maksymalnie 2 strony) oraz jeden niezależny list poparcia (maksymalnie 2 strony). Wszystkie materiały należy przesłać w formacie PDF poprzez dedykowany formularz.

Po podjęciu decyzji superkomitet prześle swój wybór dla trzech nagród do Komitetu Wykonawczego IAU, który dokona końcowej akceptacji. Po tym kroku nastąpi kontakt ze zwycięzcami, którzy zostaną ogłoszeni w komunikacie prasowym na stronie internetowej IAU oraz zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród podczas XXXI Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Koszty ich podróży i zakwaterowania pokryje IAU.

Więcej informacji:

 

Opracowanie: Krzysztof Czart

Źródło: IAU

 

Na zdjęciu: Uczestnicy warsztatów w Palestynie w ramach Astronomy Teacher Training Program. Źródło: Dawoud Basem Duab Tarawa/IAU

 

Reklama