Przejdź do treści

Międzynarodowy Dzień Światła 16 maja

Międzynarodowy Dzień Światła

Międzynarodowy Dzień Światła to globalna inicjatywa, która corocznie stanowi punkt odniesienia dla dalszego doceniania światła i roli, jaką odgrywa w nauce, kulturze i sztuce, edukacji i zrównoważonym rozwoju oraz w tak różnych dziedzinach, jak medycyna, komunikacja i energia. 

Głównym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Światła 2021 jest zachęcenie do publicznego wyrażania zaufania do procesu naukowego np. przyłączając się do inicjatywy Trust-Science (Zaufaj Nauce).

Dlaczego 16 maja?

Międzynarodowy Dzień Światła jest obchodzony każdego roku 16 maja, w rocznicę pierwszego udanego użycia lasera w 1960 roku przez fizyka i inżyniera Theodore'a Maimana. Laser jest doskonałym przykładem tego, jak odkrycie naukowe może przynieść społeczeństwu rewolucyjne korzyści w dziedzinie komunikacji, opieki zdrowotnej i wielu innych dziedzinach.

Do głównych celów Międzynarodowego Dnia Światła należą:

  • Polepszenie zrozumienia opinii publicznej, w jaki sposób technologie oparte na świetle i światło wpływają na codzienne życie każdego człowieka i dlaczego mają one kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju globalnego społeczeństwa.
  • Budowanie światowego potencjału edukacyjnego poprzez działania ukierunkowane na naukę dla młodych ludzi, odnoszące się do równowagi płci i ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się i gospodarek wschodzących.
  • Podkreślenie ścisłego związku między światłem, a sztuką i kulturą oraz roli technologii optycznej w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.
  • Wzmocnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie działań koordynowanych przez towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, agencje rządowe, placówki edukacyjne, przemysł i innych partnerów.
  • Podkreślenie znaczenia badań podstawowych w podstawowej nauce o świetle, potrzebę inwestowania w technologię opartą na świetle w celu opracowania nowych zastosowań oraz globalną konieczność promowanie karier w nauce i inżynierii w tych dziedzinach.
  • Promowanie znaczenia technologii oświetleniowej i potrzeby dostępu do infrastruktury oświetleniowej i energetycznej dla zrównoważonego rozwoju oraz dla poprawy jakości życia w krajach rozwijających się.
  • Podnoszenie świadomości, że technologie i projektowanie mogą odgrywać ważną rolę w osiąganiu większej efektywności energetycznej, w szczególności poprzez ograniczanie marnotrawstwa energii, oraz w zmniejszaniu zanieczyszczenia światłem, które jest kluczem do zachowania ciemnego nieba.

 

Międzynarodowy Dzień Światła będzie składał się ze skoordynowanych działań na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Działania zostaną zaplanowane tak, aby ludzie w każdym wieku i ze wszystkich środowisk mogli docenić centralną rolę światła w nauce i kulturze oraz jako przekrojową dyscyplinę naukową, która może przyspieszyć zrównoważony rozwój. Wydarzenia te będą organizowane przez ponad 100 Krajowych Węzłów. Wydarzenia, które będą organizowane w różnych krajach obejmują koncerty muzyczne, pokazy, wykłady, warsztaty i inne, jak można zobaczyć na tej stronie

W Polsce, osobą kontaktową w Polskim Węźle Międzynarodowego Dnia Światła jest prof. Tomasz R. Woliński z Politechniki Warszawskiej i Polskiego Towarzystwa Fotonicznego

Więcej informacji:

 

Autor: Joanna Molenda-Żakowicz

Na ilustracji: logo Międzynarodowego Dnia Światła. Źródło: International Day of Light

Reklama