Przejdź do treści

Możliwa podwyższona aktywność Alfa Monocerotydów

Wieczorem 21 listopada 2017 roku możliwy jest krótkotrwały wzrost aktywności Alfa Monocerotydów. Ten niewielki i mało znany rój meteorów zazwyczaj charakteryzuje się szczątkową aktywnością, w przeszłości jednak dawał krótkotrwałe, ale też intensywne, wybuchy aktywności.

Rój Alfa Monocerotydów ma swoje maksimum krótko po słynnym roju Leonidów. Ten zazwyczaj niezauważalny strumień co jakiś czas popisuje się niezwykłą aktywnością przekraczającą nawet to do czego przyzwyczaiły nas sierpniowe Perseidy. Alfa Monocerotydy pochodzą od nieznanej nam jak dotąd komety długookresowej a materiał rozrzucony wzdłuż jej orbity spotykamy pomiędzy 15 a 25 listopada. Maksimum obserwujemy około 21 listopada z radiantem położonym kilka stopni na południowy wschód od gwiazdy Procyon w gwiazdozbiorze Małego Psa. Typowa aktywność w latach, dla których nie obserwuje się dodatkowego maksimum, to około 1 meteor w ciągu godziny. Co najmniej czterokrotnie w XX wieku obserwowano nietypowe wysokie maksima. Po raz ostatni obserwowano taki wybuch w 1995 roku kiedy to ZHR osiągnął wartość 450, ponad 4 razy większą niż typowo w przypadku Perseidów. Wybuchy Alfa Monocerotydów nie trwają długo, zwykle w ciągu 30 minut aktywność wraca do normalnego poziomu.
W tym roku nie spodziewamy się spektakularnego poziomu aktywności, jednak możliwy jest jest wzrost do poziomu pozwalającego dostrzec pojedyncze zjawiska podczas nieco dłuższej obserwacji pod ciemnym niebem. Taką aktywność obserwowano już w zeszłym roku mimo, że faza Księżyca nie sprzyjała obserwacjom. W tym roku Księżyc nie będzie szczególnie przeszkadzał, spodziewane jest maksimum z ZHR = 5 o godzinie 21:26UT 21 listopada 2017 roku. Mimo że zapowiadana aktywność nie wygląda imponująco to warto zwrócić uwagę na nocne niebo o podanej godzinie, wszelkie niespodzianki w temacie aktywności, zarówno pozytywne jak i negatywne są całkiem możliwe.

Radiant roju leży w gwiazdozbiorze Małego Psa co może wydawać się sprzeczne z nazwą roju. Dawniejsze obserwacje roju wskazywały że znajduje się on w gwiazdozbiorze Jednorożca, współczesne obserwacje wideo wskazują że znajduje się na pograniczu gwiazdozbiorów Jednorożca i Małego Psa, 1 stopień na północ od granicy obu gwiazdozbiorów, a więc faktycznie w gwiazdozbiorze Małego Psa. Aby uniknąć niejasności i nieporozumień postanowiono pozostawić tradycyjną nazwę roju bez zmian.

Alfa Monocerotydy są meteorami bardzo szybkimi, szybszymi od Perseidów. Charakterystyczną cechą ich widma jest prawie zupełny brak linii sodowej (bardzo intensywnej w innych obserwowanych meteorach), przez co jaśniejsze meteory z tego roju mogą mieć wyraźnie zielonkawe lub niebieskawe zabarwienie.

Więcej informacji o rojach meteorowych można znaleźć w Almanachu Astronomicznym:
www.urania.edu.pl/almanach 

Na rysunku przedstawiono położenie radiantu dla momentu spodziewanego maksimum, nisko nad wschodnim horyzontem.

Reklama