Przejdź do treści

Mroźne marsjańskie doliny

Zbocze basenu uderzeniowego Hellas
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zaprezentowała zdjęcie i mapy fragmentu największego krateru uderzeniowego na Marsie, rozciągającego się na 2200 km i głębokiego na 9 km.

Obszar nosi nazwę basenu uderzeniowego Hellas (Hellas Basin). Pokazany na zdjęciu fragment stanowi część zachodniego zbocza tego olbrzymiego krateru. Fotografię wykonano 6 grudnia 2015 r. z orbity okołomarsjańskiej za pomocą kamery wysokiej rozdzielczości pracującej na pokładzie sondy kosmicznej Mars Express. Była to 15127 orbita dookoła Marsa pokonana przez sondę. Rozdzielczość zdjęcia wynosi 52 metry na piksel, a jego centrum ma współrzędne 45ºS/48ºE.

Sfotografowany fragment ma różnicę wysokości aż 6000 metrów, a poszczególne obszary obniżają się niczym schody, aż do płaskiego terenu, położonego na dole i spowitego lodem. Można także dostrzec liczne struktury przypominające doliny, co wskazuje na dawne przepływy w kierunku niższych fragmentów krateru. Szczególnie dobrze widać dolinę w okolicach centrum zdjęcia, wyrzeźbioną przez przepływy podobne do występujących w lodowcach.

Więcej informacji:

Źródło: ESA

Na zdjęciu powyżej:
Zbocze basenu uderzeniowego Hellas. Źródło: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO


Zbocze basenu uderzeniowego Hellas (widoczne na zdjęciu) usytuowane na mapie względem szerszego otoczenia. Źródło: NASA MGS MOLA Science Team.
Topografia brzegu basenu uderzeniowego Hellas. Kolorami pokazano względną wysokość terenu. Czerwony i biały to najwyższe punkty, a niebieski i fioletowy przedstawia najniższe obszary. Źródło: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO.


Reklama