Przejdź do treści

Multifraktalna analiza zobrazowań satelitarnych

Multifraktalna analiza zobrazowań satelitarnych

Grupa badaczy z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz z Akademii Górniczo-Hutniczej zajmuje się rozwojem opisu multifraktalnego zobrazowań teledetekcyjnych i oceną jego możliwości oraz ograniczeń w kontekście przetwarzania i analizy optycznych obrazów satelitarnych oraz lotniczych.

Szybki rozwój systemów satelitarnych czy pomiarów lotniczych generuje w ostatnim czasie znaczący wzrost ilości gromadzonych danych obserwacyjnych o naszej planecie. Wymusza to ulepszanie istniejących oraz opracowywanie coraz to nowych metod gromadzenia, przetwarzania i analizy wielowymiarowych zobrazowań teledetekcyjnych.

Multifraktale to koncepcja stwarzająca zdaniem naukowców z Zakładu Obserwacji Ziemi CBK PAN oraz z AGH duże możliwości opisu i wydobywania informacji z wielu danych eksperymentalnych, w tym i danych teledetekcyjnych. Podejście multifraktalne opiera się na założeniu, że do opisu złożoności danych konieczne jest zastosowanie wielu nietrywialnie połączonych fraktali, każdy o innym wymiarze samopodobieństwa. Co więcej, z opisem multifraktalnym łączy się wiele charakterystyk funkcyjnych czy parametrów liczbowych, których użyteczność w kontekście zastosowania do danych teledetekcyjnych nie została do tej pory w pełni przebadana.

Głównym celem projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN) Opus nr 2016/23/B/ST10/01151 jest rozwój opisu multifraktalnego zobrazowań teledetekcyjnych oraz ocena jego możliwości, jak również ustalenie ograniczeń w kontekście przetwarzania i analizy optycznych obrazów satelitarnych oraz lotniczych. Kierownikiem projektu jest dr hab. Anna Wawrzaszek z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

W ramach projektu badane będą:

  1. Rozwój wybranych metod analizy multifraktalnej na potrzeby opisu zobrazowań teledetekcyjnych;
  2. Wykrywanie zmian na wysoko i bardzo wysokorozdzielczych danych satelitarnych;
  3. Analiza pojemności informacyjnej zdjęć i wykrywanie kanałów absorpcyjnych na danych hiperspektralnych;
  4. Klasyfikacja form pokrycia terenu w oparciu o globalne i lokalne charakterystyki multifraktalne;
  5. Porównanie lokalnego opisu multifraktalnego z działaniem morfologii matematycznej.

Zainteresowane tematem osoby mogą zapoznać się z publikacjami, które już zostały napisane na potrzeby projektu.

Źródło: ZOZ CBK PAN

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama