Przejdź do treści

Na Hawajach trwa XXIX Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej

W stolicy Hawajów, Honolulu, trwa od paru dni największa światowa konferencja astronomiczna: XXIX Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Udział w niej zgłosiło ponad 3500 astronomów z 75 krajów, w tym naukowcy z Polski.

Kongresy Międzynarodowej Unii Astronomicznej organizowane są co trzy lata. Ich tematyka obejmuje większość najważniejszych tematów współczesnej astronomii - badawczych, infrastrukturalnych, organizacyjnych i z zakresu popularyzacji astronomii. Naukowcy prezentują swoje odkrycia i nawiązują współpracę przy nowych projektach. W tym roku kongres potrwa 12 dni, zaczął się 3 sierpnia, a skończy 14 sierpnia. Podzielono go na 6 sympozjów, 22 wielosesyjne spotkania tematyczne, dziewięć spotkań głównych sekcji IAU, kilkanaście spotkań komisji tematycznych IAU

Hawaje są po raz pierwszy gospodarzem Kongresu IAU. Z kolei Stany Zjednoczone, których Hawaje są najmłodszym 50. stanem, gościły kongres ostatnio w 1988 roku. Hawaje to miejsce bardzo istotne dla światowej astronomii, bowiem na szczycie wulkanu Manua Kea znajduje się kilka wielkich teleskopów, m.in. 10-metrowe teleskopy Keck I oraz Keck II, 8,2-metrowy Subaru, 8,1-metrowy Gemini North.

Podczas kongresu odbywa się także Zgromadzenie Ogólne IAU, na którym wybierane są nowe władze i podejmowane inne kluczowe decyzje. Dla przykładu, w 2006 roku uzgodniono obecnie obowiązującą definicję planety w Układzie Słonecznym, na mocy której Pluton nie jest już zaliczany do grona planet. W tym roku podczas zgromadzenia mają zostać podjęte decyzje w czterech sprawach.

Pierwszą będzie rezolucja dotycząca potwierdzenia 10-letniego plan rozwoju astronomii w krajach rozwijających się. Drugą - ustalenia dotyczące punktu zerowego w skali magnitudo opisującej bolometryczną jasność gwiazd. Trzecia będzie dotyczyć problemu wartości niektórych stałych stosowanych w astronomii, takich jak promień Słońca, jego masa, temperatura efektywna, itp. wielkości – konieczne jest przyjęcie ich ustandaryzowanych wartości, aby ułatwić konwersje do jednostek układu SI. Czwarta rezolucja IAU skupi się na ochronie obserwacji radioastronomicznych na częstotliwościach od 76 do 81 GHz przed interferencjami powodowanymi przez radary samochodowe, m.in. Światowa Konferencja Radiokomunikacji 2015 zostanie poproszona o podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu ochrony tych częstotliwości.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna została założona w 1919 roku. Jej angielska nazwa to International Astronomical Union (IAU). Do organizacji należy ponad 10 tysięcy zawodowych astronomów z ponad 100 krajów.

Witryna konferencji, wraz z pełnym programem i innymi informacjami znajduje się pod adresem http://astronomy2015.org.

Więcej informacji:Reklama