Przejdź do treści

Na Węgrzech powstał kolejny park ciemnego nieba

Nocne niebo nad parkiem Bukk

Węgry wzbogaciły się o trzeci już międzynarodowy park ciemnego nieba. Tym razem powołano go w północnej części kraju, na obszarze Gór Bukowych, gdzie zajmuje teren największego parku narodowego. Górzysty krajobraz i bogata przyroda sprawiają, że park jest licznie odwiedzany przez turystów.

Park Narodowy Gór Bukowych utworzono 40 lat temu, na górzystym obszarze rozciągającym się na zachód od miasta Miszkolc. Był to ówcześnie trzeci park narodowy na Węgrzech, w tym pierwszy utworzony na górskich terenach. Obecnie jest największym z węgierskim parków, zajmując obszar 432 km2, z czego ponad 94% zajmują lasy. Resztę stanowią łąki, pastwiska i tereny uprawne.

Na terenie parku można spotkać 1500 gatunków roślin, w tym 200 stanowią gatunki chronione. Fauna jest również bogata. Można tu m.in. zaobserwować wiele gatunków ptaków, w tym wyjątkowo liczne gatunki ptaków drapieżnych. Miejscowe góry są także ostoją dla zagrożonych przedstawicieli świata nietoperzy, które są wrażliwe na oddziaływanie zanieczyszczenia świetlnego. Park jest również znany z wyjątkowych formacji natury nieożywionej. Znajdują się tu największe i najpiękniejsze jaskinie na Węgrzech oraz formacje skalne wzdłuż licznych dolin rzecznych.

Pomysł na utworzenie Gwiezdnego Parku Bukk (taką oficjalną nazwę nosi utworzony park ciemnego nieba) wykuwał się już od 2014 r., kiedy postanowiono monitorować poziom zanieczyszczenia świetlnego na terenie w granicach parku narodowego. Od tamtej pory wymieniono część oświetlenia na zgodne z zaleceniami organizacji zajmujących się walką z zanieczyszczeniem świetlnym. Obecnie zmodernizowano w ten sposób jedynie 10% wszystkich źródeł sztucznego światła w parku. Kolejne modernizacje będą dokonywane stopniowo przez 5 następnych lat, by pod koniec 2021r. udział właściwego oświetlenia wynosił 100%.

Mimo lokalizacji parku w niewielkiej odległości od miasta Miszkolc (ok. 10 km), jasność nocnego nieba wynosi ok 21,2-21,5 mag/arcsec2. Jest to głównie zasługa górzystego terenu, który stanowi naturalną barierę dla łuny miejskiej. Pomiary prowadzone były w latach 2014-2015 za pomocą miernika jasności nocnego nieba Sky Quality Meter (SQM-L). Otrzymane wyniki dowodzą, że park jest jednym z najciemniejszych miejsc w tej części Europy.

Nowoutworzony park dołączył do dwóch innych węgierskich parków utworzonych w ubiegłych latach, którymi są Park Zselic na południu kraju (jeden z pierwszych tego typu parków na świecie, utworzony w 2009r.) oraz Park Hortobagy, ustanowiony niedaleko wschodniej granicy z Rumunią (utworzony w 2011 r.).

Więcej informacji:


Opracowanie:
Grzegorz Iwanicki

Źródło: IDA

Na ilustracji: Nocne niebo nad Parkiem Bukk. Źródło: IDA/Peter Komka.