Przejdź do treści

Nabór na obóz astronomiczny AstroCamp 2021 w Portugalii

AstroCamp 2021

10. edycja AstroCamp odbędzie się w dniach 8-22 sierpnia 2021 r. Nabór już ruszył!

AstroCamp to program akademicki z zakresu astronomii i fizyki. Jego misją jest pobudzanie ciekawości i krytycznego myślenia. Obozy AstroCamp są organizowane przez Centrum Astrofizyki na Uniwersytecie w Porto (CAUP), a wspierane są przez partnerów krajowych i międzynarodowych, w tym Europejskie Obserwatorium Południowe ESO. Program jest kierowany do młodzieży licealnej z 42. krajów, w tym z Polski.

W zależności od rozwoju pandemii COVID-19, w najbliższych miesiącach zakwalifikowani uczestnicy spotkają się w zacisznym i spokojnym miejscu z dala od stresu ośrodków miejskich i wezmą udział w dwóch kursach, na które składać się będą zajęcia praktyczne, zadania obliczeniowe i egzamin końcowy. W szczególności będą to:

  • projekt obliczeniowy, umożliwiający uczniom naukę programowania komputerowego na wysokim poziomie i pracę z danymi pochodzącymi z najlepszych teleskopów na świecie,
  • nocne obserwacje nieba nieuzbrojonym okiem i przez teleskopy (w tym obserwacje deszczu Perseidów), 
  • czaty przez Skype z czołowymi astronomami i fizykami z różnych krajów, będących na różnych etapach kariery,
  • zajęcia towarzyskie, takie jak wycieczki piesze, sport oraz sesje filmowe i dokumentalne.

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zamiany obozu na wersję wirtualną w przypadku, gdy pandemia COVID-19 nie pozwali na zorganizowanie obozu w formie stacjonarnej.
 
Termin składania aplikacji upływa 30 kwietnia 2021 r. Oprócz listu polecającego i ostatnich wyników w nauce wymagany jest list motywacyjny. Sugestie i wskazówki dotyczące zawartości aplikacji można znaleźć na stronie AstroCamp 2021. Kandydaci wybrani na podstawie przedstawionego listu motywacyjnego i osiągnięć w nauce zostaną zaproszeni na rozmowę, która odbędzie się w weekend 29-30 maja 2021 r.
 
Ostateczna lista zakwalifikowanych kandydatów zostanie ogłoszona około 4 czerwca 2021 r. Kandydaci będą musieli potwierdzić obecność i wypełnić wymagane dokumenty do 13 czerwca. 
 
Więcej informacji:

  • Dodatkowe informacje, w tym pełny regulamin i formularze zgłoszeniowe, można znaleźć na stronie internetowej obozu AstroCamp 2021 (uwaga: część przeglądarek zgłasza problemy z bezpieczeństwem podczas otwierania tej witryny)
  • W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z organizatorami AstroCamp 2021 przez e-mail: astrocamp@astro.up.pt lub z dyrektorem naukowym obozu AstroCamp2021, również przez e-mail: Carlos.Martins@astro.up.pt

 
 Autor: Joanna Molenda-Żakowicz
 
 Na ilustracji: logo projektu AstroCamp. Źródło: witryna AstroCamp 2021

Reklama