Przejdź do treści

Nadchodzi kometa Ikeya-Zhang

Ikeya-Zhang (C/2002 C1) – mapka

Kometa ta została odkryta 1 lutego 2002 roku przez Kaoru Ikeya (z Japonii) oraz Daqing Zhang (z Chin).

Jej interesująca przeszłość związana jest z obserwacjami dwóch obiektów (C/1532R1 oraz C/1661C1), których elementy orbity są zadziwiająco podobne do elementów orbity tej właśnie komety. Obecnie kilku obserwatorów dokonało niezależnych obliczeń, z których wynika, że okres pełnego obiegu komety Ikeya-Zhang (C/2002C1) wokół Słońca wynosi 500 lat. Oznacza to, że obserwujemy najprawdopodobniej powrót komety z 1532 roku. Jednak całkowite potwierdzenie tego faktu wymaga jeszcze długich obserwacji i dalszych obliczeń.

Obserwacje fotometryczne komety wywołały gorącą dyskusję pomiędzy jej obserwatorami, ponieważ jasność komety zdaje się wzrastać zbyt szybko niż się spodziewano. Jej warkocz jest raczej mały, jasny i zwarty, podczas gdy skład samej komety charakteryzuje się dużym stosunkiem ilości gazu do ilości pyłu. Komety tego typu charakteryzują się szybszym wzrostem jasności w miarę zbliżania się do Słońca, niż komety "pyłowe". Z tego powodu kometa mogłaby osiągnąć dosyć dużą jasność (nawet 3 wielkości gwiazdowe) i pozostawić za sobą jonowy ogon o długości rzędu 10-15 stopni. Zdecydowanie niebieski kolor takiego ogona byłby jednak lepiej widoczny na fotografii niż podczas obserwacji gołym okiem.

Kometa Ikeya-Zhang będzie raczej trudna do zlokalizowania: w połowie marca będzie widoczna nad zachodnią częścią horyzontu, po zachodzie Słońca. W pierwszych dniach kwietnia kometa przesunie się na poranne niebo. Obserwatorzy na północnej półkuli, w tym w Polsce, będą mieli najlepszą okazję do obserwacji pod koniec kwietnia (kometa widoczna na tle Kasjopei, Cefeusza, a następnie Smoka).

Peryhelium kometa osiągnie 18-tego marca. Będzie się ona znajdować pomiędzy orbitami Merkurego i Wenus, w odległości 0.51 AU od Słońca (co daje 76 mln km).

Od 1963 roku Kaoru Ikeya, jeden z odkrywców komety, był odkrywcą (lub współ-odkrywcą) pięciu komet! Jedną z nich była widoczna gołym okiem kometa Ikeya-Seki z 1965 roku. Obserwowana obecnie kometa Ikeya-Zhang jest jego szóstym odkryciem.

 


Źródło | B. Kulesza

Na zdjęciu: Kometa Ikeya-Zhang (C/2002 C1) – mapka

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama