Przejdź do treści

NASA wybrała 4 małe misje astrofizyczne do szczegółowego opracowania

img

Agencja NASA wybrała cztery małe misje astrofizyczne do nowego programu Pioneers. Propozycje dostały dofinansowanie na dopracowanie swoich koncepcji.

Program Astrophysics Pioneers został utworzony przez NASA w 2020 roku. Jego celem jest realizacja misji badawczych przy niskim budżecie, dzięki użyciu mniejszych satelitów, balonów stratosferycznych i niewielkich ładunków wysłanych do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wybrane misje nie mogą przekroczyć budżetu 20 mln dolarów.

Budżet jest bardzo restrykcyjny i możliwy tylko z powodu ostatniego rozwoju rynku małych satelitów i miniaturyzacji komponentów wykorzystywanych w misjach kosmicznych. Jest to pierwszy taki program NASA i całkiem możliwe, że w wyniku szczegółowego opracowania wybranych koncepcji niektóre odpadną tylko z powodu przekroczenia potrzebnych do realizacji pieniędzy.

Do opracowywania szczegółowych koncepcji wybrano następujące misje:

Aspera - mały satelita do badania ewolucji galaktyk. Statek miałby wykonywać obserwacje gorącego gazu pomiędzy galaktykami w paśmie ultrafioletowym. Ośrodek międzygalaktyczny to ważny składnik Wszechświata i do tej pory nie został wystarczająco dokładnie zbadany. Głównym badaczem tej propozycji jest Carlos Vargas z Uniwersytetu w Arizonie.

Pandora - mały satelita do badania światła z 20 gwiazd i 39 krążących wokół nich egzoplanet. Misja ma pomóc w zrozumieniu jak zmienne światło gwiazd wpływa na pomiary atmosfer egzoplanet, co jest ważne w kontekście poszukiwania zamieszkiwalnych planet poza Układem Słonecznym. Główną badaczką propozycji jest Elisa Quintana z NASA Goddard Space Flight Center.

StarBurst - mały satelita do rejestracji promieni gamma pochodzących ze zderzeń gwiazd neutronowych. To dodatkowe informacje, które mogą przydać się w analizie wykrywanych na Ziemi fal grawitacyjnych z takich zjawisk. Do tej pory tylko raz udało się równocześnie zaobserwować promienie gamma i fale grawitacyjne. StarBurst zakłada wykrywanie 10 takich zdarzeń rocznie. Projektem kieruje Daniel Kocevski z NASA Marshall Space Flight Center.

PUEO - misja balonowa, która ma wystartować z Antarktydy. Jej celem będzie wykrycie wysokoenergetycznych neutrin, które pochodzą z najbardziej energetycznych procesów astrofizycznych takich jak: powstające czarne dziury i zderzenia gwiazd neutronowych. PUEO ma mieć najczulszą aparaturę wykrywającą takie neutrina wysłaną kiedykolwiek do wysokich warstw atmosfery. Głównym badaczem propozycji jest Abigail Vieregg z Uniwersytetu Chicagowskiego.

Gdy wybrane zespoły uszczegółowią swoje koncepcje, misje przejdą krytyczny przegląd, który da im zielone światło do przygotowania do lotu.

 

Opracował: Rafał Grabiański

Na podstawie: NASA

 

Więcej informacji:

 

 

Na zdjęciu: Wizualizacja zderzenia gwiazd neutronowych. Źródło: NASA/Goddard SFC/CI Lab.

 


 

Reklama