Przejdź do treści

Nasza przygoda z astronomią 2014 - wyniki konkursu

Ogłoszenie wyników ubiegłorocznego konkursu dla szkół prenumerujących "Uranię - Postępy Astronomii". Warto dodać, że w tym roku również będzie konkurs, a pula nagród wyniesie 10 tysięcy złotych! Zdecydowanie warto zgłosić swoją szkołę do prenumeraty "Uranii".

Konkurs "Nasza przygoda z astronomią" był prowadzony w roku 2014. Mogły w nim brać udział szkoły prenumerujące "Uranię - Postępy Astronomii". Zadanie polegało na nadesłaniu różnego rodzaju prac/raportów/filmów/albumów dokumentujących działania podejmowane przez szkołę i jej uczniów, a związane z astronomią. W konkursie wzięło udział prawie 20 szkół.

Zwycięzcą i laureatem tytułu Grand Prix Uranii 2014 zostało Publiczne Gimnazjum w Pokoju za pracę pt. "Astronomia – daleko czy jednak blisko" (Wirtualna Akademia Astronomii): obserwacje, wycieczki-obozy naukowe, referaty-prezentacje, gazeta astronomiczna, uczniowskie projekty i prace badawcze (dokumentacja: prezentacje, rozprawki badawcze, gazeta-album). Jako nagrodę szkoła otrzyma dwa teleskopy: refraktor achromat 12 cm na montażu paralaktycznym z napędem oraz teleskop Newtona 20 cm na montażu Dobsona.

Kolejne dwie nagrody przypadły szkołom: Zespół Szkół, Publiczne Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej oraz Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenia w Brzeszczach. Pierwsza z nich otrzyma teleskop Newtona 15cm na montażu paralaktycznym oraz teleskop/montaż VIRTUOSO, a druga teleskop/montaż VIRTUOSO.

Nagrody główne będą osobiście przekazane nagrodzonym społecznościom szkolnym przez przedstawiciela Redakcji Uranii po uzgodnieniu terminu wizyty.

Dodatkowo przyznaliśmy szereg pozaregulaminowych nagród indywidualnych dla uczniów i wyróżnień dla szkół. Wszystkie wyróżnione i nagrodzone szkoły otrzymają zestaw numerów archiwalnych Uranii i książek astronomicznych. Natomiast wszystkie pozostałe szkoły biorące udział w konkursie także mogą liczyć na specjalną przesyłkę od "Uranii". Pełna lista nagrodzonych znajduje się w ogłoszeniu wyników konkursu.

W roku 2015 również będzie przeprowadzony konkurs dla szkół biorących udział w projekcie "Prenumerata sponsorowana Uranii". Jeśli Wasza szkoła jeszcze nie prenumeruje "Uranii", to zdecydowanie warto to zrobić, bowiem pula nagród w tym roku wyniesie aż 10 tysięcy złotych! Prenumerata szkolna "Uranii" kosztuje jedynie 30 zł za cały rok, a resztę kosztów dopłaca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegóły konkursu wkrótce.

Więcej informacji:

Reklama