Przejdź do treści

NEOWISE obserwuje gazy cieplarniane w kometach

Od czasu startu w 2009 roku sonda NEOWISE zaobserwowała 163 komety podczas głównej misji WISE/NEOWISE. Tak duża liczba komet odkrytych teleskopem kosmicznym stanowi największy jak dotąd przegląd komet w zakresie podczerwonym. Dane z przeglądu pozwalają odkryć nowe informacje o pyle, rozmiarach jąder kometarnych oraz tempie uwalniania trudnych w obserwacji gazów takich jak dwutlenek węgla czy tlenek węgla. Wyniki obserwacji komet sondą NEOWISE opublikowano niedawno w czasopiśmie Astrophysical Journal.

Tlenek węgla (CO) oraz dwutlenek węgla (CO2) to cząsteczki powszechne we wczesnym Układzie Słonecznym, a tym samym w pozostałościach po nim - kometach. W większości przypadków, sublimacja lodu wodnego napędza aktywność komet podczas ich zbliżania do Słońca, lecz w większych odległościach i niższych temperaturach to właśnie CO i CO2 mogą odpowiadać za większość aktywności. Tlenek i dwutlenek węgla to związki trudne do obserwacji z powierzchni Ziemi, ponieważ ich obfitość w atmosferze ziemskiej przesłania sygnały docierające z przestrzeni kosmicznej. Sonda NEOWISE na szczęście znajduje się wysoko nad atmosferą ziemską i umożliwia obserwacje emisji tych gazów z powierzchni komet.

"To pierwszy raz, kiedy udało nam się zebrać statystyczne dowody na to, że tlenek węgla staje się głównym związkiem na powierzchni komet znajdujących się w dużej odległości od Słońca," powiedział James Bauer, zastępca głównego naukowca misji NEOWISE w Jet Propulsion Laboratory w Kalifornii oraz główny autor artykułu w ApJ. "Dzięki emisji głównie tlenku węgla w odległościach większych niż 4 AU (ok. 600 mln km) wiemy, że komety mogły zachować w sobie większość gazów z czasów, w których powstawały, i przechowywać je przez miliardy lat. Większość z obserwowanych przez nas komet aktywnych w odległościach większych niż 4 AU stanowią komety długookresowe, komety o okresach orbitalnych większych niż 200 lat, które większość czasu spędzają za orbitą Neptuna."

Mimo, że ilość tlenku i dwutlenku węgla zwiększa się w stosunku do uwalnianego pyłu wraz ze zbliżaniem się komety do Słońca, procentowy udział obu związków zmniejsza się w stosunku do innych gazów.

"Zbliżając się do Słońca komety te uwalniają olbrzymie ilości dwutlenku węgla," powiedział Bauer.

Więcej informacji:


Źródło: ApJ

Reklama