Przejdź do treści

New Horizons! Pobudka!

Artystyczna wizja sondy New Horizons zbliżającej się do Plutona i jego największego księżyca Charona w lipcu 2015 roku.

Po prawie dziewięcioletniej podróży i przebyciu niemal 5 miliardów kilometrów, należąca do NASA sonda New Horizons wybudziła się ze stanu hibernacji. Celem misji jest zbadanie w 2015 roku Plutona, a później innych obiektów Pasa Kuipera.

Operatorzy z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory potwierdzili, że 7 grudnia o godzinie 3:53 czasu polskiego sonda New Horizons przełączyła się ze stanu  hibernacji w tryb aktywny. Do tego momentu sonda działała w oparciu o zaprogramowane wcześniej polecenia. Sygnał radiowy z sondy, lecąc z prędkością światła, potrzebował aż 4 godzin i 26 minut, aby dotrzeć od Ziemi do stacji odbiorczej NASA w Canberze w Australii.

Od dnia wystrzelenia 19 stycznia 2006 roku sonda New Horizons spędziła 1 873 dni w stanie hibernacji, co stanowi około ⅔ czasu całego lotu. Od połowy 2007 roku do prawie końca 2014 roku sonda była usypiana 18 razy, a okresy hibernacji trwały od 36 do 202 dni. Naukowcy wykorzystywali hibernację do zaoszczędzenia energii, zużycia zamontowanych instrumentów na pokładzie sondy, a także aby uniknąć ryzyka z błędami systemu.

“Z technicznego punktu widzenia, to było rutynowa procedura wybudzenia, która wcześniej była przeprowadzona już wielokrotnie”, komentuje Glen Fountain, szef projektu. “Jednak symbolicznie ma to duże znaczenie. Oznacza to początek działań przygotowujących nas na spotkanie z Plutonem”.

Procedura wybudzenia sondy została wgrana na komputer pokładowy w sierpniu i uruchomiła się 6. grudnia o godzinie 21 czasu polskiego. Około 90 minut później New Horizons rozpoczęła transmisję informacji o swoim stanie na Ziemię.

Naukowcy zajmujący się New Horizons spędzą kolejne tygodnie sprawdzając dokładnie urządzenia zamontowane na pokładzie pod kątem ich prawidłowego funkcjonowania. Jednocześnie kontynuowane będą prace nad testowaniem sekwencji komend, które skierują sondę na spotkanie z Plutonem.

Na pokładzie sondy zamontowano 7 instrumentów, w tym: spektroskop obrazowy na podczerwień i UV, kamerę wielozakresową, teleskopową kamerę wysokiej rozdzielczości, dwa spektrometry cząsteczkowe oraz detektor kosmicznego pyłu. New Horizons rozpocznie obserwacje Plutona 15. stycznia. New Horizons znajdzie się najbliżej Plutona 14. lipca, ale już wiele ciekawych informacji powinniśmy zebrać wcześniej. Od połowy maja układ Plutona i jego księżyców będziemy widzieć lepiej niż może to zrobić Kosmiczny Teleskop Hubble’a.

W trakcie hibernacji większość urządzeń na New Horizons było odłączonych od zasilania. Komputer pokładowy monitorował jedynie stan całej sondy i co tydzień wysyłał krótką informację na Ziemię. System był jednak tak zaprogramowany, że dwa do trzech razy w ciągu każdego roku wybudzał sondę po to, by sprawdzić najbardziej krytyczne układy, skalibrować instrumenty, zebrać trochę danych naukowych oraz ewentualnie poprawić kurs.

 

Operatorka misji New Horizons Alice Bowman oraz członek zespołu Karl Whittenburg obserwują ekrany w oczekiwaniu na dane z sondy potwierdzające, że statek kosmiczny wybudził się ze stanu hibernacji. Źródło: www.nasa.gov

Na zdjęciu: Operatorka misji New Horizons Alice Bowman oraz członek zespołu Karl Whittenburg obserwują ekrany w oczekiwaniu na dane z sondy potwierdzające, że statek kosmiczny wybudził się ze stanu hibernacji.
Źródło: www.nasa.gov

 

Hibernacja pozwalała nie tylko na zredukowanie zużycia energii oraz układów elektronicznych, ale także obniżyła koszty związane z monitorowaniem misji, ponieważ sonda nie blokowała stale kanałów komunikacji, aby te mogły być użyte do sterowania innych misji.

 


Czytaj więcej:

 

Źródło: Astronomy.com/NASA

Opracowanie: Hubert Siejkowski

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie edukacyjnym PTA Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Na zdjęciu: Artystyczna wizja sondy New Horizons zbliżającej się do Plutona i jego największego księżyca Charona w lipcu 2015 roku. Źródło: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute (JHUAPL/SwRI)

Reklama