Przejdź do treści

Niedawno w Krakowie naukowcy debatowali o astrofizyce cząstek

W dniach 20-22 września w Krakowie miała miejsce kolejna edycja odbywającej się co dwa lata konferencji „Astrofizyka cząstek w Polsce”. Impreza ma na celu integrację oraz stymulację współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami zajmującymi się tą tematyką badań w Polsce.

Astrofizyka cząstek to dynamicznie się rozwijająca młoda dziedzina badań naukowych, gdzie spotyka się mikroświat cząstek elementarnym z makroświatem olbrzymich i odległych obiektów astronomicznych takich jak kwazary, galaktyki, czy supermasywne czarne dziury. Główna tematyka badań zajmuje się różnorakimi cząstkami elementarnymi, wysokoenergetycznym promieniowaniem elektromagnetycznym oraz falami grawitacyjnymi, które docierają na Ziemię od obiektów astronomicznych.

W Polsce integracją środowiska i działaniami na rzecz rozwoju tej nowatorskiej dziedziny badań zajmuje się powołana w roku 2013 Krajowa Rada Astrofizyki Cząstek (KRAC). W skład KRAC wchodzą naukowcy z ośrodków i uczelni z terenu całego kraju, którzy aktywnie zajmują się tą tematyką badań. Obecnie przewodniczącym KRAC jest prof. Leszek Roszkowski (NCBJ) a wiceprzewodniczącym prof. Michał Ostrowski (OAUJ).

Na tegorocznej konferencji w Krakowie omawiano polskie badania min. promieniowania kosmicznego, fal grawitacyjnych, astrofizyki wysokich energii, teorii ciemnej materii i ciemnej energii, kosmologii, astronomii promieni gamma i astronomii neutrinowej. W spotkaniu wzięło udział blisko dziewięćdziesięciu zarówno bardzo młodych jak i bardziej doświadczonych badaczy.

Różnorodna tematyka jak i wysoki poziom wygłoszonych wystąpień oraz dyskusji plenarnych rysuje nam obraz dynamicznie rozwijającej się interdyscyplinarnej dziedziny badań, na polu której badania prowadzone w Polsce i przy współudziale polskich uczonych odnoszą coraz większe sukcesy i mają rosnące znaczenie na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji:

 

Autor: Wojciech Hellwing

 

Na ilustracji:

Symboliczny kosmicznej wizerunek czarnej dziury. Źródło: Astrofizyka Cząstek w Polsce.

 

Reklama