Przejdź do treści

Nowy mechanizm ochronny Ziemi

Magnetosfera i plazmosfera otaczająca Ziemię. Źródło: NASA

Ze Słońca do Ziemi docierają strumienie cząstek powstałych w wyniku koronalnych wyrzutów materii lub też w wyniku wiatru słonecznego. Przed ich działaniem Ziemia osłoniona jest przez warstwę ochronną zwaną magnetosferą. Działanie magnetosfery jest procesem skomplikowanym i w znacznym stopniu zdeterminowanym przez pogodę kosmiczną.

Najnowsze obserwacje misji THEMIS pokazały, że magnetosfera może czasem odkształcać się, jeszcze skuteczniej chroniąc nas przed działaniem cząstek pochodzących ze Słońca.

Najnowsze doniesienia przedstawiają obserwacje burzy słonecznej z 17 stycznia 2013 roku. Obserwowana wówczas burza była zjawiskiem średniej wielkości, trwała kilka godzin.

Podczas jej trwania trzy z pięciu satelitów THEMIS zajmowały odpowiednie pozycje, aby móc zbadać zjawiska zachodzące podczas burzy. Trzy misje przelatywały na granicy magnetosfery w odstępach około 45 minut. Dzięki temu udało się zaobserwować, że magnetosfera odkształciła się, tworząc ramię poruszające się w kierunku przybywających do Ziemi cząstek. Dzięki temu udało się wytworzyć jeszcze skuteczniejszy mechanizm chroniący Ziemię.

Podczas trwania burzy naukowcom udało się również zbadać plazmosferę, czyli chłodny, gęsty gaz znajdujący się w górnej część atmosfery. Pomiarów tych dokonano dzięki rejestracji sygnałów GPS pozwalających na ocenienie grubości plazmosfery.
 

Czytaj więcej:

Źródło: Alicja Wierzcholska | NASA

Na ilustracji: Magnetosfera i plazmosfera otaczająca Ziemię. Źródło: NASA

(Tekst ukazał się pierwotnie w Serwisie edukacyjnym PTA Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama