Przejdź do treści

Obraz komety 46P/Wirtanen z sieci ALMA

kometa 46P/Wirtanen z ALMA

Kometa 46P/Wirtanen pojawiła się na naszym niebie pod koniec tego roku. Astronomowie korzystający z sieci ALMA przyjrzeli się wówczas bliżej gazowej otoczce wokół jej jądra.

ALMA zobrazowała kometę, gdy znajdowała się ona w średniej odległości 16,5 miliona kilometrów od Ziemi. W dniu 16 grudnia kometę tą - jedną z najjaśniejszych w ostatnich latach - od Ziemi dzieliło “tylko” około 11,6 milionów kilometrów. To trzydziestokrotność średniej odległości Ziemia-Księżyc! Kometa jest kometą krótkookresową i okrąża Słońce z okresem pięciu i pół roku (dla porównania - słynna Kometa Halleya ma okres obiegu rzędu około 75 lat).

Na zdjęciu z ALMA 46P/Wirtanen jawi się nam jako jasne i widoczne z bardzo bliska jądro - wielka i raczej brudna “śnieżna kula". Zobrazowano ją na falach milimetrowych emitowanych w sposób naturalny przez cząsteczki cyjanowodoru (HCN), prostego związku organicznego, który buduje lekką atmosferę jądra komety. Dzięki dobrej zdolności rozdzielczej instrumentu widzimy tu szczegóły rozkładu tego związku chemicznego. Rozkład HCN obejmuje między innymi dość zwarty obszar gazu oraz dyfuzyjny i nieco asymetryczny twór widoczny w wewnętrznej części komy. Ze względu na dużą bliskość komety widoczne są tylko najbardziej wewnętrzne obszary komy leżące w bezpośrednim sąsiedztwie jej jądra.

Astronomowie wykonali również obserwacje rozkładu bardziej złożonych związków chemicznych budujących tę kometę w dniu 9 grudnia, gdy znajdowała się ona w odległości 13,6 milionów kilometrów od Ziemi. W miarę jak kometa zbliżała się do Słońca, jej lód stopniowo ogrzewał się, uwalniając parę wodną i inne cząsteczki zawarte w jej wnętrzu. Badania tego rodzaju dostarczają nauce wiele nieznanych wcześniej szczegółów na temat budowy i ewolucji komet.

Te i poprzednie obserwacje komet z udziałem interferometru radiowego ALMA potwierdzają, że są one bogate w cząsteczki organiczne i mogły zaszczepić wczesną Ziemię chemicznymi cegiełkami życia.

Kometa 46/Witaren - zdjęcie teleskopowe

Zdjęcie: Oobraz optyczny komety zarejestrowany przez astrofotografa amatora w Chiefland na Florydzie, 4 grudnia 2018. Aparat: Canon 6D, MN190mm.
Źródło: Derek Demeter, Emil Buehler Planetarium

 

Czytaj więcej:

 

Źródło: NRAO/Charles Blue


Na zdjęciu: Porównanie obrazu radiowego komety 46P/Wirtanen wykonanego dzięki sieci ALMA (po lewej) i jej obrazu optycznego (po prawej). Zdjęcie z ALMA charakteryzuje około 1000-krotnie większa rozdzielczość. Dzięki temu widać dobrze samo jądro komety.
Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Cordiner, NASA/CUA; Derek Demeter, Emil Buehler Planetarium