Przejdź do treści

Oddział ESA powstanie w Lubuskiem

Marszałek Elżbieta Polak i prof. Grzegorz Wrochna

19 września 2022 r. podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Paryżu (73rd International Astronautical Congress Paris 2022), Elżbieta Polak  marszałek województwa lubuskiego  spotkała z Grahamem Turnockiem z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rozmowa dotyczyła ulokowania w Lubuskiem oddziału ESA realizującego akcelerator kryzysowy.

Międzynarodowy Kongres Astronautyczny (73rd International Astronautical Congress Paris 2022, IAC 2022) odbywał się w Paryżu od 18 do 22 września 2022 r. Marszałek Elżbieta Polak pojechała na IAC2022 na zaproszenie Polskiej Agencji Kosmicznej w celu promowania w Paryżu Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. W spotkaniu udział wzięli także m.in. prof. Marek Banaszkiewicz z CBK PAN, prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), dr Aleksandra Bukała, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy POLSA oraz Bogusław Wontor, przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej.

Lubuski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej miałby – według wstępnych planów – stać się centrum zapobiegania kryzysom i zarządzania kryzysami z wykorzystaniem danych satelitarnych. Centrum byłoby firmowane przez Europejską Agencję Kosmiczną. Byłaby to ogromna zmiana jakościowa, np. przy ostatnich pożarach w Białowieży strażacy mogli działać tylko na podstawie zdjęć satelitarnych opracowywanych przez Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN.
 

Źródło: Marszałek Elżbieta Anna Polak

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama