Przejdź do treści

Odkryto nowy typ gwiazdy pokrytej popiołami wypalonego helu

Wizja artystyczna rzadkiego rodzaju połączenia dwóch białych karłów.

Zespół astronomów odkrył nowy typ gwiazd pokrytych produktem ubocznym spalania helu. Możliwe, że gwiazdy te mogły powstać w wyniku rzadkiej fuzji gwiazdowej. 

Wyniki tych badań zostały opublikowane w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Podczas gdy normalne gwiazdy mają powierzchnię złożoną z wodoru i helu, gwiazdy odkryte przez zespół mają powierzchnię pokrytą węglem i tlenem, popiołem powstałym w wyniku spalania helu – co jest egzotycznym składnikiem jak na gwiazdę. Sytuacja staje się jeszcze bardziej zastanawiająca, ponieważ nowe gwiazdy mają temperatury i promienie, które wskazują na to, że wciąż spalają hel w swoich rdzeniach – jest to właściwość typowa dla bardziej rozwiniętych gwiazd niż te obserwowane przez zespół w tym badaniu.

Opublikowana równocześnie praca drugiego zespołu badaczy oferuje możliwe wyjaśnienie ich powstawania: Sądzimy, że gwiazdy odkryte przez naszych niemieckich kolegów mogły powstać w wyniku bardzo rzadkiego zjawiska połączenia dwóch białych karłów – mówi dr Miller Bertolami z Instytutu Astrofizyki w La Plata, główny autor drugiej pracy. Białe karły są pozostałością po większych gwiazdach, które wyczerpały swoje paliwo jądrowe, i są zazwyczaj bardzo małe i gęste.

Wiadomo, że do połączenia białych karłów dochodzi w ciasnych układach podwójnych ze względu na kurczenie się ich orbit spowodowane emisją fal grawitacyjnych. Zazwyczaj połączenia między białymi karłami nie prowadzą do powstania gwiazd wzbogaconych w węgiel i tlen – wyjaśnia Miller Bertolami. Ale uważamy, że w przypadku układów podwójnych o bardzo specyficznych masach, bogaty w węgiel i tlen biały karzeł może zostać rozerwany i skończyć jako pozostałość po białym karle z jądrem helowym, który akreował węglowo-tlenową materię z towarzysza, co prowadzi do powstania takich gwiazd.

Jednak żaden z obecnych modeli ewolucji gwiazd nie jest w stanie w pełni wyjaśnić nowo odkrytych gwiazd. Zespół badawczy potrzebuje dopracowanych modeli, aby ocenić, czy takie fuzje mogą rzeczywiście mieć miejsce. Modele te mogą nie tylko pomóc naukowcom w lepszym zrozumieniu tych gwiazd, ale również mogą dostarczyć głębszego wejrzenia w późną ewolucję układów podwójnych oraz w to, jak ich gwiazdy wymieniają się masą w trakcie swojego rozwoju. Dopóki astronomowie nie opracują bardziej wyrafinowanych modeli ewolucji gwiazd podwójnych, pochodzenie gwiazd pokrytych helem będzie przedmiotem dyskusji.

Normalnie spodziewamy się, że gwiazdy o takim składzie powierzchniowym zakończyły już spalanie helu w swoich jądrach i są na drodze do stania się białymi karłami. Te nowe gwiazdy stanowią poważne wyzwanie dla naszego zrozumienia ewolucji gwiazd – wyjaśnia prof. Klaus Werner z Uniwersytetu w Tybindze, autor pierwszej pracy.

 

Więcej informacji:

Źródło: RAS

Opracowanie: Agnieszka Nowak
 

Na ilustracji: Wizja artystyczna rzadkiego rodzaju połączenia dwóch białych karłów. Źródło: Nicole Reindl.

Reklama