Przejdź do treści

Odnotowano zmiany atmosferyczne na planecie 55 Cancri e

Planeta 55 Cancri e - wizja artystyczna
Astronomowie zarejestrowali bardzo duże zmiany temperatury na skalistej egzoplanecie 55 Cancri e odległej o 40 lat świetlnych. Być może to efekt silnej aktywności wulkanicznej i wyrzucania do atmosfery gazów i pyłów.

Do badań posłużył naukowcom Kosmiczny Teleskop Spitzera należący do NASA. Obserwacje obiektu były prowadzone w okresie obejmującym dwa lata, a celem badań była jedna z pięciu planet wchodzących w skład układu pozasłonecznego 55 Cancri.

Planeta 55 Cancri e ma rozmiary dwa razy większe niż Ziemia oraz masę osiem razy większą. Jest planetą skalistą. Jej orbita znajduje się bardzo blisko gwiazdy, planeta potrzebuje zaledwie 18 godzin aby dokonać pełnego obiegu orbity. Tak duża bliskość w stosunku do gwiazdy nie pozostaje bez skutków - planeta jest stale zwrócona tą samą stroną do gwiazdy, czyli ma na jednej swojej stronie wieczny dzień, a na drugiej wieczną noc.

Po stronie dziennej naukowcy zarejestrowali znaczne zmiany temperatury w zakresie od 1000 do 2700 stopni Celsjusza. Kwestia przyczyn tych zmian pozostaje tematem badań, ale wysunięto hipotezę, że może to być skutek aktywności wulkanicznej. Możliwe, że wulkany wyrzucają olbrzymie ilości gazów i pyłów do atmosfery, które częściowo przesłaniają powierzchnię planety na pewien czas. Jeśli tak jest faktycznie, to 55 Cancri e musi mieć znacznie większą aktywność wulkaniczną niż w przypadku jowiszowego księżyca Io, znanego jako najbardziej aktywny pod tym względem obiekt w Układzie Słonecznym.

Nowe badania powodują wątpliwości co do wcześniejszej hipotezy, iż planeta może być zbudowana z diamentów. Hipoteza ta była efektem odkrycia, że na 55 Cancri e występuje węgiel. Nadal taki model jest możliwy, ale część naukowców ma wątpliwości.

Więcej informacji:

Źródło: University of Cambridge

Na ilustracji:
Artystyczna wizja planety pozasłonecznej 55 Cancri e - zmiany w aktywności wulkanicznej na planecie. Źródło: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt


Reklama