Przejdź do treści

Oprogramowanie Astri Polska wdrożone przez ESA

Astri Polska

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wdrożyła polskie oprogramowanie w swoim centrum badawczym. Zatwierdzono właśnie finalną wersję systemu opracowanego przez Astri Polska, który posłuży do testowania odbiorników nawigacji satelitarnej GNSS, przeznaczonych do zastosowań kosmicznych. Testy pierwszego urządzenia tego typu już się rozpoczęły.

Zadaniem Astri Polska było zaprojektowanie uniwersalnego oprogramowania, które umożliwi integrację urządzeń testowych, tworząc kompleksowe środowisko do testowania odbiorników GNSS przeznaczonych do zastosowań kosmicznych. Tego typu odbiorniki będą instalowane na m.in. satelitach i rakietach nośnych. Software został opracowany w ramach projektu FLIGhT (FLexible envIronment for GNSS Testing) zleconego Astri Polska przez Europejską Agencję Kosmiczną w 2017 r.

Dotychczas, ESA musiała polegać na wynikach testów odbiorników przeprowadzonych przez ich producentów. Dzięki naszym rozwiązaniom, możliwe będzie prowadzenie niezależnych testów konkretnych parametrów danego odbiornika – powiedział Karol Brzostowski, Kierownik Działu Aplikacji i Usług Satelitarnych Astri Polska.

Oprogramowanie opracowane przez Astri Polska pełni rolę „serca” środowiska testowego. Pozwala  na sterowanie urządzeniami testowymi, komunikację z odbiornikiem, realizację scenariuszy testowych oraz generowanie raportów. Użytkownicy dysponują także bogatym interfejsem graficznym, umożliwiającym sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak emulator sygnałów GNSS czy układ zasilania odbiornika. Niewątpliwą zaletą systemu jest także możliwość generowania raportów oraz prowadzenie analiz w czasie rzeczywistym.

Projektując nasze środowisko testowe położyliśmy szczególny nacisk na to, by było ono jak najbardziej elastyczne, umożliwiając prowadzenie testów różnego typu odbiorników – powiedział Karol Brzostowski.

Testy pierwszego odbiornika z wykorzystaniem polskiego systemu już się rozpoczęły. W tym celu, jeden z inżynierów z Astri Polska został oddelegowany do ESA na okres 6 miesięcy, gdzie wspólnie z zespołem inżynierów z ESA testują kosmiczny odbiornik GNSS.

Astri Polska jest jedyną polską firmą posiadającą doświadczenie w testowaniu odbiorników GNSS przeznaczonych do zastosowań kosmicznych. Firma specjalizuje się w dostarczaniu dedykowanych produktów usług dla wiodących europejskich programów kosmicznych.

Astri Polska jest firmą badawczo-rozwojową działającą w branży technologii satelitarnych i kosmicznych. Firma specjalizuje się w projektach z dziedziny elektroniki, optoelektroniki, GNSS (Global Navigation Satellite System), obserwacji satelitarnych, telekomunikacji i robotyki. 

Astri Polska jest partnerstwem powołanym do życia przez europejski koncern lotniczo-astronautyczny Astrium oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN we wrześniu 2010 r.

Źródło: Astri Polska

Opracował: Paweł Grochowalski

Reklama