Przejdź do treści

Otwarto witrynę internetową 36. Zjazdu PTA

Witryna 36. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA)
Dzisiaj udostępniono witrynę internetową i otwarto rejestrację uczestników 36. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Konferencja odbędzie się w dniach 11-14 września 2013 r. w Warszawie. Spotkają się na niej polscy astronomowie.

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) odbywają się co dwa lata w różnych ośrodkach astronomicznych na terenie naszego kraju. Mają charakter przeglądu aktualnie podejmowanych tematów naukowych oraz popularyzacji i edukacji astronomii prowadzonych przez polskich astronomów. Tegoroczny zjazd odbędzie się w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie (CAMK PAN).

W tym roku po raz pierwszy przyznany zostanie Medal Bohdana Paczyńskiego - oznaczenie ustanowione dla uczczenia pamięci jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich astronomów. Medal jest przyznawany za wybitne osiągnięcia na polu astronomii i astrofizyki, mogą go otrzymywać także obcokrajowcy. Pierwszym laureatem będzie prof. Martin Rees, słynny brytyjski astronom i kosmolog, który po raz pierwszy do wielu lat przyjedzie do Warszawy. Dodatkowo PTA przyznaje dwie nagrody: Medal im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie oraz Nagrodę Młodych za wybitne osiągnięcia naukowe w wieku do 35 lat.

Program zjazdu obejmuje szereg sesji tematycznych. Przedstawione zostaną:
- osiągnięcia polskiej astronomii w latach 2011-2013,
- projekty badawcze realizowane we współpracy z Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO),
- przyszłe instrumenty obserwacyjne ESO,
- stan współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), do której Polska wstąpiła pod koniec 2012 r.
- projekty popularyzacji i upowszechniania astronomii
- specjalna sesja poświęcona prof. Opolskiemu
- wykłady związane z tematyką, którą zajmował się Bohdan Paczyński

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i pokrywa materiały dla uczestników, poczęstunki w przerwach oraz obiady. W przypadku studentów i doktorantów obowiązuje opłata ulgowa w wysokości 100 zł. Przyjmowanie zgłoszeń uczestników będzie trwać do 4 września 2013 r.

Witryna konferencji: www.pta.edu.pl/zjazd36
Reklama