Przejdź do treści

PFFN, POLSA i CBK podpisały porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy PFFN, POLSA i CBK

Polska Fundacja Fantastyki Naukowej podpisała z Polską Agencją Kosmiczną oraz z CBK PAN porozumienie o współpracy w zakresie popularyzacji oraz promocji nauki i techniki, ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania w ramach obchodów 150. rocznicy Urodzin Jerzego Żuławskiego.

Porozumienia o współpracy podpisane przez Polską Fundacją Fantastyki Naukowej (PFFN) z Polską Agencją Kosmiczną oraz z Centrum Badań Kosmicznych PAN dotyczą popularyzacji oraz promocji nauki i techniki w jej szerokim kontekście humanistycznym, wyrażonym przez literaturę fantastycznonaukową, a w szczególności współdziałania w ramach obchodów 150. rocznicy Urodzin Jerzego Żuławskiego, prekursora polskiej literatury science fiction i pomysłodawcy pojazdu księżycowego napędzanego elektrycznością. Obydwie instytucje mają wesprzeć działania PFFN.

Porozumienie ma formułę otwartą i dopuszcza możliwość rozszerzenia współpracy o inne przedsięwzięcia organizacyjne i merytoryczne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

„Podstawą wszelkiego rozwoju, w tym technologicznego, jest marzenie, by sięgać dalej, zrozumieć więcej i dotrzeć tam, gdzie jeszcze nikt nie dotarł. Jako Centrum Badań Kosmicznych PAN wyrażamy to tworząc instrumenty badawcze na najbardziej zaawansowane kosmiczne misje naukowe realizowane przez europejskie podmioty. Rozumiemy jednak, że cały współczesny rozwój technologii kosmicznych został zapoczątkowany nim powstały pierwsze urządzenia kosmiczne i rakiety, zdolne wynieść je na orbitę. Dokonali tego twórcy fantastyki naukowej, którzy zainspirowali kolejne pokolenia do przełożenie marzeń na rzeczywistość. Wierzymy, że dzięki naszej współpracy z Polską Fundacją Fantastyki Naukowej pojawi się jeszcze więcej takich urzeczywistnionych marzeń. (CBK PAN)”

Koordynatorami projektów są:
1) ze strony CBK PAN – Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka;
2) ze strony POLSA – Katarzyna Lis
3) ze strony Fundacji – Łukasz Marek Fiema.

„Współczesne polskie aspiracje związane z badaniem przestrzeni kosmicznej oraz innych ciał niebieskich wypowiedziane zostały przez rodzimą literaturę fantastyczną jeszcze na początku XX stulecia. Pionierską wizją wehikułu księżycowego, opisaną wtedy przez Jerzego Żuławskiego, inspirował się ponad pół wieku później nasz rodak Mieczysław Bekker, projektując Lunar Roving Vehicle dla misji Apollo. Dzisiaj Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, a nasi specjaliści uczestniczą w międzynarodowych misjach badawczych. Polska Agencja Kosmiczna nawiązuje współpracę z Polską Fundacją Fantastyki Naukowej dostrzegając inspirującą rolę, jaką dla kolejnych pokoleń naukowców i inżynierów stanowi twórczość science fiction oraz wierząc, że obszary kultury i nauki są ze sobą nierozerwalnie powiązane. (POLSA)”

Źródło: PFFN

Opracował: Paweł Z. Grochowalski

Reklama