Przejdź do treści

Pierwsze dane z satelity Copernicus Sentinel-5P

Ruchy zanieczyszczeń atmosferycznych na Ziemi

Po miesiącach testów i starannej oceny ujawniono pierwsze dane o zanieczyszczeniach atmosfery pochodzące z satelity Copernicus Sentinel-5P. Te pierwsze mapy pokazują między innymi gazy śladowe, które znacznie wpływają na jakość powietrza, w tym tlenek węgla, dwutlenek azotu i ozon.

Umieszczony na orbicie Ziemi 13 października 2017 roku Sentinel-5P jest pierwszym satelitą z serii Copernicus przeznaczonym do monitorowania naszej atmosfery. Jest częścią floty misji Sentinel, opracowanej i zarządzanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) w ramach programu ochrony środowiska Copernicus.

Te pierwsze dane pokazują, w jaki sposób Sentinel-5P ma wprowadzić rzeczywistą zmianę w monitorowaniu jakości powietrza. Podkreślają jednocześnie wkład Unii Europejskiej w walkę z globalnym problemem zanieczyszczenia powietrza, które wciąż zabija miliony ludzi każdego roku. Dzięki urządzeniu Tropomi – najbardziej zaawansowanemu spektrometrowi przeznaczonemu do obrazowania wielospektralnego – Sentinel-5P może dokładniej spojrzeć na powierzchnię Ziemi i dostarczyć bardzo szczegółowe dane o stanie atmosfery. Jego rozdzielczość, która wynosi nawet do 7 × 3,5 kilometra, pozwala wykrywać zanieczyszczenie powietrza w poszczególnych miastach. Tropomi ma również zdolność lokalizowania emitowanych zanieczyszczeń, skutecznie identyfikując tzw. gorące punkty (źródła) zanieczyszczenia. W połączeniu z poprawioną czułością detektorów mamy dzięki temu do dyspozycji spektrometr, który jest około 10 razy lepszy niż jego poprzednik.

Wstępne dane uwidoczniły zanieczyszczenie powietrza emitowane przez duże miasta i szlaki statków – m.in. poprzez pomiary dwutlenku azotu w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Indiach. Te nowe dane pokazują również przenoszenie się tlenku węgla z Indii do Chin oraz zamknięcie dziury ozonowej w 2017 roku. Josef Aschbacher, dyrektor ds. Programów obserwacji Ziemi ESA, powiedział, że dysponujemy odtąd najnowocześniejszym przyrządem pomiarowym, który pozwala nam rejestrować wysokiej jakości dane na temat atmosfery na całym świecie dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Po zakończeniu fazy rozruchu dane Copernicus Sentinel-5P są już dostępne dla wszystkich – bezpłatnie. Mogą z nich korzystać także instytucje naukowe i agencje ochrony środowiska. Copernicus Sentinel-5P wniesie również ważny wkład w usługi takie jak monitoring zawieszonego w atmosferze pyłu wulkanicznego, który jest bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa lotniczego czy możliwości ostrzegania o wysokim poziomie promieniowania UV.


Na zdjęciu: Zmienność dziury ozonowej  dane z satelity Sentinel. Źródło: ESA

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska

Źródło: ESA

 

Czytaj więcej:

Na zdjęciu powyżej: Ruchy zanieczyszczeń atmosferycznych na Ziemi. Pomiary tlenku węgla w listopadzie 2017 roku pokazują transgraniczny transport zanieczyszczeń dalekiego zasięgu z Indii do Chin. Uruchomiony 13 października satelita Copernicus Sentinel-5P został wykorzystany do mapowania atmosferycznego tlenku węgla na całym świecie  raz na 24 godziny. Dzięki urządzeniu Tropomi  najbardziej zaawansowanemu dotąd spektrometrowi do obrazowania wielospektralnego  Sentinel-5P daje nam bardzo szczegółowe dane o atmosferze.
Źródło: ESA

Reklama