Przejdź do treści

W Płocku odbyła się konferencja "Czasopisma towarzystw naukowych"

16-17 września 2016 r. w Płocku zgromadzili się przedstawiciele towarzystw naukowych z całej Polski, aby podyskutować o czasopismach wydawanych przez swoje stowarzyszenia. Obecne było także Polskie Towarzystwo Astronomiczne, wydawca "Uranii - Postępów Astronomii".

Konferencja została zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Płockie, najstarsze regionalne towarzystwo naukowe w Polsce. Okazją był jubileusz 60-lecia kwartalnika „Notatki Płockie”, wydawanego przez Towarzystwo Naukowe Płockie. W ramach konferencji przedstawiono działalność wydawniczą dotyczącą czasopism, prowadzona przez towarzystwa naukowe różnego rodzaju: ogólne, specjalistyczne, naukowo-techniczne. Dokonano także analizy wkładu czasopism w rozwój różnych dziedzin nauki, w upowszechnianie nauki oraz wpływ na środowiska naukowe, zawodowe i społeczności regionalne.

Stowarzyszenia zgromadzone w Płocku reprezentowały dziedziny takie jak medycyna, leśnictwo, językoznawstwo, numizmatyka, prawo, technika, nukleonika, ludoznawstwo, a także astronomia (reprezentowana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne). Były też towarzystwa regionalne m.in. z Częstochowy, Kalisza, Łomży, Płocka, Włocławka.

Były prezentowane zarówno czasopisma młodsze od blisko 100-letniej "Uranii", jak i sporo starsze, np. obchodzący w tym roku 150-letcie "Przegląd Techniczny", czy "Sylwan" ze 196-letnią tradycją.

W ramach przygotowań do konferencji organizatorzy rozesłali ankietę do ponad 300 towarzystw naukowych w naszym kraju. Odpowiedzi przyszły od 36 towarzystw wydających łącznie 104 czasopisma. Efektem konferencji ma być m.in. publikacja zawierająca artykuły przygotowane przez uczestników.

Więcej informacji:

Reklama