Przejdź do treści

Polacy zbudują robotyczne ramię dla ESA do serwisowania satelitów

PIAP Space

PIAP Space podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną kontrakt na rozwój ramienia robotycznego do serwisowania satelitów. Projekt o nazwie TITAN zostanie zrealizowany za ponad 2,5 mln euro. To pierwszy tak duży kontrakt zakładający rozwój całego podsystemu satelitarnego dla polskiego przemysłu kosmicznego.

14 lipca br. Zarząd PIAP Space Sp. z o.o. Mateusz Wolski i Andrzej Łucjan oraz Dyrektor Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych ESTEC Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) – Franco Ongaro, podpisali umowę na realizację projektu pn.: „Rozwój Ramienia Robotycznego do Operacji Obsługi na Orbicie” o akronimie TITAN.

Wynikiem podpisanej umowy będzie prototyp wieloprzegubowego ramienia robotycznego na potrzeby przyszłej deorbitacji i serwisowania satelitów na orbicie. Stworzony zostanie model laboratoryjny przegubu robotycznego, a następnie – prototyp składający się z różnych typów przegubów, który zostanie poddany pełnym testom środowiskowym na wytrząsarce, testom termicznym oraz termiczno-próżniowym. Docelowo w ramach projektu, osiągnięty zostanie poziom gotowości technologicznej TRL6.

– Projekt TITAN to wielki sukces firmy, na który pracowaliśmy z zespołem naszych podwykonawców przez prawie 3 lata. Projekt ten jest dla nas szczególnie istotny – to dowód zaufania ESA, która powierzyła integrację całego podsystemu satelitarnego polskiej organizacji. Czeka nas dużo wytężonej pracy, ale to ważny krok w osiągnieciu strategicznych celów spółki. Realizacja projektu TITAN przybliży nas do wprowadzenia ramienia robotycznego na rynek komercyjny – powiedział Mateusz Wolski, Prezes Zarządu PIAP Space Sp. z o.o.

Rezultaty projektu mogą być wykorzystywane w przyszłych misjach ESA, Unii Europejskiej oraz w segmencie komercyjnym. Urządzenie TITAN pozwoli na serwisowanie uszkodzonych satelitów oraz deorbitację satelitów, których czas misji dobiegł końca, a zagrażają innym obiektom na orbicie.

Pomiędzy ramieniem robotycznym, a innymi produktami rozwijanymi w PIAP Space zachodzi synergia. Przykładem takiego produktu są chwytaki do deorbitacji, serwisowania na orbicie oraz do eksploracji ciał niebieskich. PIAP Space, w konsorcjum z siedmioma europejskimi partnerami realizuje na przykład projekt EROSS (European Robotic Orbital Support Services), w którym rozwija chwytak LAR (Launch Adapter Ring). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Badań i Innowacji Horyzont 2020.

– Projekt TITAN, podobnie jak projekt EROSS, to element realizacji mapy drogowej rozwoju robotyki kosmicznej, opracowanej przez konsorcjum wiodących europejskich agencji kosmicznych PERASPERA, którego członkiem jest Polska Agencja Kosmiczna. – Dzięki temu krajowe podmioty, w tym PIAP Space, mają ułatwiony dostęp do kontraktów międzynarodowych w tym obszarze – podkreślił Michał Szaniawski, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

PIAP Space jest spółką typu spin-off założoną w 2016 roku przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. W 2019 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. objęła ok. 44% udziałów w spółce PIAP Space.

– Sukces projektu TITAN, realizowanego przez PIAP Space, świadczy o umacniającej się pozycji spółki z naszego portfela w polskim i europejskim sektorze kosmicznym. Agencja Rozwoju Przemysłu inwestując w PIAP Space realizuje strategię wspierania rozwoju polskiej gospodarki również w tak innowacyjnych i przyszłościowych branżach, jak te skupione w sektorze kosmicznym. To istotne, ponieważ światowy rynek robotyki kosmicznej w 2025 roku ma osiągnąć wartość 3,5 mld dolarów. Serwisowanie satelitów na orbicie i usuwanie tak zwanych „śmieci kosmicznych” przyczyni się do rozwoju trendu „new space”, czyli komercjalizacji sektora kosmicznego. Wpłynie to nie tylko na rozwój gospodarek polskiej i europejskiej, lecz także na poprawę jakości życia mieszkańców Europy, dzięki tańszym i bardziej niezawodnym usługom satelitarnym – powiedział Cezariusz Lesisz, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

– Projekt TITAN to nie lada wyzwanie. Niezwykle trudne i praktycznie niemożliwe do odtworzenia na Ziemi warunki pracy robotów do zadań pozaziemskich, to sprawdzian dla wiedzy naukowców i dostępnej na rynku technologii. Stworzenie nowej klasy robotów zdolnych pracować w trudnych dla człowieka warunkach środowiska kosmicznego to cel, jaki sobie założyliśmy organizując spółkę PIAP Space. Z zadowoleniem patrzę, że przechodzimy z pierwszego etapu prac przygotowawczych do etapu rozwoju produktu – opracowania podsystemu satelitarnego ramienia robotycznego – powiedział Piotr Szynkarczyk, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

– Ambicją Łukasiewicza jest zdobycie pozycji lidera w niszach segmentu kosmicznego i umocnienie pozycji cenionego dostawcy rozwiązań w tym sektorze. Tę ścieżkę do sukcesu wydeptują właśnie takie projekty jak projekt TITAN - odważne, wypracowane w najmniejszym szczególe i prowadzone na skalę europejską. Gratuluję PIAP Space sukcesu. Cieszę się, że możemy się nim dzielić w ramach jednej organizacji i przy okazji korzystać z doświadczenia Łukasiewicz – PIAP w tworzeniu podmiotu, który wyrósł na bazie wyników badań naukowych Instytutu –  podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

* * * * *

Kontrakt TITAN jest finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczna (ESA) w ramach jej misji. Powyższe treści nie mogą być traktowane jako odzwierciedlające oficjalne stanowisko ESA.  / The TITAN Contract is carried out under a programme of and funded by the European Space Agency. The view expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Space Agency.

Źródło: POLSA

Reklama