Przejdź do treści

Polscy naukowcy zginęli w wypadku na Spitsbergenie

Uczestnicy 41. Wyprawy Polarnej Instytutu Geofizyki PAN.

Z przykrością informujemy, że na Spitsbergenie doszło do wypadku, w wyniku którego zginęło dwoje pracowników Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk – Anna Górska oraz Michał Sawicki.

Ania i Michał byli zimownikami podczas 41. Wyprawy Polarnej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Opuścili stację badawczą w Hornsundzie w piątek (17 maja 2019 roku). Zgodnie z planem mieli wrócić w niedzielę rano, ale tak się nie stało – załoga Stacji rozpoczęła ich poszukiwania. Ciała odnaleziono kilka godzin później, w trudno dostępnym obszarze lawinowym pod górą Kamkrona, na wschód od Stacji. Spadli kilkaset metrów w dół ze stromej góry. 

Anna Górska w wyprawie pełniła rolę meteorologa. Do jej zadań należało bieżące monitorowanie zjawisk atmosferycznych nad Hornsundem. Wielokrotnie brała udział w projektach badawczych na temat mikrodynamiki chmur, zróżnicowania czasowo-przestrzennego wymuszenia radiacyjnego nad Polską oraz analizy pól prędkości i dyspersji kropel w obłoku chmurowym w warunkach laboratoryjnych.

Michał Sawicki – geofizyk, magnetyk, sejsmolog. W ekspedycji polarnej brał udział po raz piąty. Sprawował pieczę nad laboratorium jonosferycznym, ściśle współpracując z Centrum Prognoz Heliogeofizycznych CBK PAN. Swoim doświadczeniem polarnym chętnie służył innym zimownikom, którzy biorą udział w Wyprawie po raz pierwszy.

Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego została otwarta w 1957 roku. W 1978 roku, po okresie przejściowym, w trakcie którego miało miejsce kilka wypraw sezonowych, wyruszyła całoroczna ekspedycja, która zapoczątkowała nieprzerwane jak dotąd użytkowanie Stacji, zarówno przez kolejne wyprawy całoroczne, jak i zespoły prowadzące badania tylko w okresie letnim. Powrót aktualnie przebywających w Stacji uczestników 41. Wyprawy planowany jest na lipiec 2019 roku.

Źródło: Instytut Geofizyki PAN

Foto: Od lewej: Wiktor Sawicki (mechanik), Arkadiusz Piwowarczyk (meteorolog), Michał Sawicki (geofizyk), Tomasz Kopeć (informatyk), Kamil Ziemba (geodeta), Anna Górska (meteorolog), Katarzyna Stachniak (meteorolog), Teresa Biernacka (hydrochemik), Mateusz Piotrowski (konserwator), Piotr Zagórski (kierownik wyprawy), Michał Niedbalski (oceanograf, zastępca kierownika).

Reklama