Przejdź do treści

Polska firma kosmiczna wykorzystuje techniki satelitarne do precyzyjnego pozycjonowania pojazdów

 Blue Dot Solutions_Flamingo

Polska firma z sektora kosmicznego opracowała system do pozycjonowania pojazdów w czasie rzeczywistym, osiągając precyzję większą niż metr. Otwiera to perspektywy do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej.

Blue Dot Solutions, polska firma tworząca aplikacje oparte o dane satelitarne, z powodzeniem zakończyła projekt Flamingo rozwijany w ramach programu Horyzont 2020. Ogólnoeuropejska inicjatywa na rzecz badań naukowych i innowacji pozwoliła na stworzenie urządzenia typu IoT do precyzyjnego pozycjonowania pojazdów w przestrzeni zurbanizowanej. System przeznaczony do autobusów i tramwajów został przetestowany w warunkach miejskich, a jego wyniki porównano z tradycyjnymi odbiornikami GPS, w których zanotowano błędy sięgające nawet 75 metrów w niesprzyjających warunkach. Dla porównania – stworzone przez Blue Dot Solutions autorskie urządzenie IoT przez większość testów oferowało precyzję pozycjonowania większą niż metr.

Przykładem na to, że systemy takie jak ten stworzony w ramach projektu FLAMINGO są potrzebne w przestrzeni miejskiej, jest np. niedawny tragiczny wypadek autobusu w Warszawie. Tego typu sytuacje spowodowane błędem ludzkim będą się powtarzać, ale z pomocą technologii można zapobiegać lub zminimalizować ich skutki – mówi dr inż. Krzysztof Kanawka, CEO Blue Dot Solutions. Nasze rozwiązanie IoT pozwala m.in. na dokładne ustalenie, jak pojazd porusza się po ulicy, po której znajduje się stronie, jak zakręca, w jaki sposób korzysta z zatoczek i innych elementów dróg. Dane pozwalają na analitykę ruchu i szukanie miejsc, gdzie pojazd porusza się “nietypowo”, np. kiedy wąski wjazd utrudnia przejazd lub rozwidlenie dróg zwiększa niebezpieczeństwo kolizji. Dodatkowo zebrane z czasem w systemie informacje umożliwiają porównanie zachowań kierowców. Jak się okazuje, te konkretne dane mogą okazać się dla przewoźników wyjątkowo wartościowe.

Rozwiązanie opracowane przez Blue Dot Solutions odpowiada na potrzeby tych przewoźników, którzy chcą wiedzieć jak dane pojazdy poruszają się w warunkach miejskich. Dodatkowo można sprawdzić, z jakimi czynnikami i jak często wchodzą w interakcję. Zaawansowany system informatyczny pozwala na ustawienie alertów w przypadku wypadków oraz na monitoring innych parametrów jazdy, w tym przyspieszenia. Zastosowanie rozwiązania w tramwajach może pozwolić określić, w których miejscach następuje pogorszenie stanu torowiska. Możliwie pełna wiedza o tym, jak w mieście funkcjonują autobusy i tramwaje, może przekładać się na wolniejsze wyeksploatowanie pojazdów, zredukowanie kosztów napraw, zminimalizowanie liczby kolizji oraz znaczną poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Technologia opracowana przez firmę Blue Dot Solutions budzi duże zainteresowanie wśród różnych firm logistycznych oraz przewoźników transportu publicznego. Autorskie urządzenie IoT stworzone przez gdański zespół jest łatwe w integracji, w obecnie używanych pojazdach, a jego zainstalowanie trwa jedynie kilka minut.

Cieszymy się, że tyle firm zainteresowało się systemem i zgłosiło do nas w celu demonstracji – kontynuuje Krzysztof Kanawka. Oznacza to, że nie tylko miastom zależy na zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby rozwiązanie z FLAMINGO wprowadzić szerzej do użycia. Nastąpiłby gwałtowny spadek wypadków, a zebrane dane pozwoliłyby na większe zrozumienie kwestii ruchu w mieście. Dzięki temu koszty eksploatacji pojazdów uległyby znacznemu obniżeniu, nie wspominając o tym, że wiele osób zachowałoby zdrowie lub nawet życie.

Projekt FLAMINGO realizowany był w ramach programu Horyzont 2020 (nr grantu 776436). Partnerzy projektu pochodzili z Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii oraz Hiszpanii. Organem nadzorującym pracę była Europejska Agencja Nawigacji Satelitarnej (GSA). Udział polskiego zespołu w największym jak dotąd programie Unii Europejskiej w zakresie badań jest dużym osiągnięciem z perspektywy rozwoju międzynarodowych projektów przez polskich naukowców i inżynierów.

 

Czytaj więcej:

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska

Źródło: Materiały prasowe Blue Dot Solutions

Reklama