Przejdź do treści

Polska konstelacja obserwacyjna MikroGlob

Chmury z kosmosu

Budowa Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi MikroGlob to jeden z czterech priorytetów  w ramach projektu Krajowego Programu Kosmicznego. Celem systemu będzie zapewnienie autonomicznej zdolność do dostarczania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych dla użytkowników związanych z sektorem bezpieczeństwa i obronności państwa oraz w celu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie administracji publicznej.

Konstelacja MikroGlob ma składać się z satelitów klasy mikro, które będą wyposażone w sensory optyczne obrazujące Ziemię w pasmach czerwonym, zielonym, niebieskim oraz w bliskiej podczerwieni wyprodukowane z udziałem polskich podmiotów naukowych i przemysłowych. Niestety nie została sprecyzowana rozdzielczość dostarczanych danych. Określono jedynie, że zobrazowania z tej konstelacji mają stanowić uzupełnienie zasobów programu Copernicus.

Ponadto uzupełnieniem konstelacji mikrosatelitów będzie Segment Naziemny, który będzie obejmował dwie redundantne lokalizacje składające się z Centrum Zarządzania Misją, Centrum Zarządzania Ładunkiem (sensorami) oraz Systemu Komunikacji z satelitami.

Rozważane jest opcjonalnie rozszerzenie systemu satelitarnego o satelitę z radarem typu SAR oraz o  satelitę z aparaturą do badań naukowych lub środowiskowych, a dodatkowo wykonanie niezbędnych modyfikacji w Segmencie Naziemnym umożliwiających zarządzanie dodatkowymi misjami oraz ładunkami.

Szacowany koszy budowy konstelacji optycznej w latach 2021–2026 to blisko 600 mln zł, z których większość ma pochodzić z Krajowego Programu Odbudowy. Przygotowanie satelitów radarowego i naukowo-środowiskowego pochłonie kolejne 291 mln zł.

Pomoc finansowa dla polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, które wyprodukują satelity i oprzyrządowanie do nich, będzie wynosiła 142 mln zł w ramach specjalnego programu wsparcia.

Niestety, brakuje wyjaśnienia, czy program MikroGlob będzie opierał się na projekcie pierwszego polskiego mikrosatelity obserwacyjnego o nazwie EagleEye, który realizują wspólnie Creotech Instruments S.A., Scanway Sp. z o.o. oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.
 

Źródło: MRPiT, GeoForum.pl

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama