Przejdź do treści

Polska wyrzutnia WR-2 do obsługi małych rakiet suborbitalnych

Wyrzutnia WR-2

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa zaprezentował jedną z najbardziej zaawansowanych mobilnych cywilnych wyrzutni WR-2 przeznaczoną do obsługi małych rakiet suborbitalnych. Prace nad projektem trwały 14 miesięcy. Wyrzutnia powstała w celu realizacji startów rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K.

Projekt cywilnej wyrzutni WR-2 udało się zrealizować w 14 miesięcy w zespole projektowo-montażowym liczącym 17 osób. Projektowi nie sprzyjały okoliczności zewnętrzne, ponieważ  rozpoczął się na początku pandemii. Biorąc pod uwagę zakres pracy, czyli od koncepcji do wytworzenia i uruchomienia urządzenia, jest to wyjątkowo dobry wynik. W projekt zaangażowani byli m.in.: Marian Dudek – główny konstruktor, Paweł Popkowicz – główny specjalista układów hydrauliki i montażu, Łukasz Kędzierski – główny projektant układów automatyki oraz Roman Górecki – manager projektu.

W czasie projektowania i budowy wyrzutni wykorzystano kompetencje obejmujące zaawansowane projektowanie inżynierskie, nowoczesne metody obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji, wielowymiarowe kompetencje budowy układów mechanicznych, hydraulicznych, zasilających i systemów sterowania. Wymagania dotyczące funkcjonalności wyrzutni zostały zaczerpnięte z doświadczenia konstruktorów pracujących przy projektach rozwoju rakiet.

Autonomiczność i wysoka mobilność

Wyrzutnia powstała w celu realizacji startów rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K, jednak jej możliwości techniczne są znacznie większe. Mogą z niej startować rakiety kilkukrotnie większe od rakiet BURSZTYN. Konstrukcja jest w stanie obsłużyć rakietę o maksymalnej masie 3000 kg i maksymalnym ciągu blisko 80 kN.

Ramię wyrzutni dostosowano do precyzyjnego unoszenia do kąta elewacji 90° z możliwością korekty azymutu strzału. Odpowiednie regulacje można dokonywać dzięki zdalnej komunikacji wyrzutni z centrum dowodzenia startu rakiety.

Wyrzutnia posiada własne wbudowane źródła zasilania i systemy kontroli. Zastosowano w niej także układ nóg hydraulicznych umożliwiający autonomiczny załadunek i rozładunek (na i z naczepy transportowej). Jest ona dostosowana do transportu dalekodystansowego oraz przechowywania (np. w kontenerze morskim).

Wyrzutnia znajdzie zastosowanie na terenach, gdzie budowa stałej infrastruktury startowej nie jest możliwa. Może być także traktowana jako dodatkowa np. w przypadku jednoczesnego startu kilku rakiet.

Integracja wyrzutni z rakietą ILR-33 BURSZTYN 2K

W 2019 r. doszło do trzeciego, udanego testu lotnego podstawowej wersji rakiety ILR-33 BURSZTYN. Od tego czasu rozwijana jest kolejna wersja o oznaczeniu „2K” o znacząco zwiększonych osiągach. Oprócz prac nad rozwojem samej rakiety konstruktorzy pracowali także nad rozwojem zaplecza zapewniającego dalsze perspektywy rozwojowe technologii rakietowych. Kluczową kwestią było opracowanie wyrzutni rakiet o zwiększonej funkcjonalności, na co odpowiedzią jest konstrukcja WR-2.

Jednym z podstawowych etapów przygotowujących do przeprowadzenia kolejnych testów lotnych rakiety BURSZTYN jest realizacja testów integracji rakiety z wyrzutnią, jak i pozostałą infrastrukturą współpracującą. Do tej pory zostały przeprowadzone trzy tego typu testy, które pozwoliły na weryfikację funkcjonalności urządzeń, łatwości obsługi, poprawności procedur i sekwencji, a także treningu zespołu.

Ten krok bezpośrednio poprzedza testy lotne rakiety na poligonie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

 

Źródło: Instytut Lotnictwa

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama