Przejdź do treści

Polski naukowiec wybrany przez ESA do Rezerwy Astronautów!

Dr Sławosz Uznański. Źródło: ESA

Polski naukowiec, dr Sławosz Uznański, został właśnie wybrany przez Europejską Agencję Kosmiczną do Rezerwy Astronautów ESA.

Prezentacji nowych astronautów dokonał dziś w Paryżu Josef Aschbacher, Dyrektor Generalny ESA. Kontrakty ESA otrzyma sześciu astronautów korpusu podstawowego (w tym jeden z niepełnosprawnością) i 11 rezerwowych. Ci pierwsi mają praktycznie zagwarantowane loty na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), a może nawet w ramach którejś z misji księżycowych NASA realizowanych z udziałem ESA. Jednak rezerwowi astronauci w każdej chwili mogą do nich dołączyć i rozpocząć intensywne szkolenie, jeśli ESA rozszerzy swoje programy załogowe, a w szczególności wykorzystanie ISS.

Wybór Polaka do tej ekskluzywnej grupy to z pewnością ogromny sukces. Sławosz Uznański musiał na tej drodze pokonać ponad 22 tysiące kandydatów (!) z całej Europy w trwających półtora roku eliminacjach ESA. Kandydaci przechodzili różnorodne testy wiedzy o kosmosie i technologiach kosmicznych, sprawdziany inteligencji i sprawności obliczeniowej, umiejętności rozwiązywania złożonych, nietypowych problemów pod presją czasu, a także odporności psychicznej i zachowania zimnej krwi w warunkach stresu. Poddani zostali też szczegółowym badaniom medycznym i przeszli szereg rozmów kwalifikacyjnych.

Co jeszcze można zrobić, jeśli chce się zostać astronautą ESA? Dodatkową przewagę Polakowi dało z pewnością doświadczenie nabyte w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie, gdzie pracuje jako operator Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. Jest to urządzenie równie złożone i zaawansowane technologicznie jak stacja kosmiczna. Doktor Uznański zajmuje się też projektowaniem elektroniki odpornej na promieniowanie, a właśnie taka musi być ta stosowana w kosmosie. Doktorat z elektroniki i umiejętność prowadzenia badań naukowych to kolejne jego atuty przydatne na Stacji Kosmicznej. Jego hobby – chodzenie po Himalajach – to zaś najlepszy sposób na trening odporności na stres i trudne warunki.

To z pewnością jeden z najważniejszych dni w moim życiu, ale też wyjątkowy moment dla polskiej nauki i polskiego udziału w eksploracji kosmosu – docenienie naszych osiągnięć i podkreślenie potencjału. Jako Polak jestem dumy, że będę reprezentował nasz kraj przy realizacji wspólnego, europejskiego programu kosmicznego. Nasz udział w nim już jest istotny. Jestem przekonany, że będzie znacząco większy. – komentuje Sławosz Uznański.

Doktor Uznański pochodzi z Łodzi, gdzie w 2008 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej. W tym samym roku otrzymał tytuł magistra inżyniera na Uniwersytecie w Nantes we Francji i tytuł inżyniera na Politechnice w Nantes. W 2011 roku obronił z wyróżnieniem doktorat na Uniwersytecie Aix-Marseille w Marsylii. Jest autorem książki na temat efektów promieniowania w układach elektronicznych i współautorem ponad 50 artykułów w czasopismach naukowych. Jego zainteresowania zawsze były ściśle związane z przemysłem kosmicznym. Prowadził wykłady dotyczące projektowania systemów kosmicznych na międzynarodowych szkołach inżynierskich oraz organizował warsztaty pomiędzy CERN i NASA oraz dla sektora prywatnego. Był recenzentem wielu projektów dotyczących satelitów komercyjnych, w tym satelity firmy ICEYE, oraz projektów związanych z polskim sektorem kosmicznych, takich jak PW-SAT2, HyperSat i EagleEye.

To ogromny sukces naszego astronauty, ale także wyróżnienie Polski. Postęp cywilizacyjny w naszym kraju w ostatnich dziesięcioleciach, został zauważony i doceniony przez partnerów europejskich. W czasie spotkań ESA usłyszałem wiele ciepłych słów o naszych firmach i naukowcach, którzy odgrywają coraz większą rolę w programach ESA. Mam nadzieję, że wybór Polaka do rezerwy astronautów będzie zarazem najlepszym bodźcem do dalszego rozwoju sektora kosmicznego w Polsce jako sygnał, że rozwój kraju odbywa się poprzez inwestycje w najnowocześniejsze technologie – w tym te kosmiczne – zaznaczył Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

Rada ESA na szczeblu ministerialnym odbyła się w Paryżu 22 i 23 listopada. Uczestniczyli w niej przedstawiciele państw członkowskich ESA, kraje stowarzyszone i współpracujące. W trakcie obrad dyskutowane były kierunki działań ESA na przyszłe lata mające zapewnić Europie wzmocnienie jej pozycji w podboju kosmosu, a także kwestie budżetowe. 

 Dr Sławosz Uznański w CERN. Fot. Grzegorz Jasiński /RMF FM

 Dr Sławosz Uznański w CERN. Fot. Grzegorz Jasiński /RMF FM

 

Czytaj więcej:

 

Źródło: POLSA / ESA / RMF FM

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska

Zdjęcie: Dr Sławosz Uznański. Źródło: ESA

Reklama