Przejdź do treści

Ponad 6,5 mln zł dla innowacyjnych studenckich kół naukowych

Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje

14 maja 2021 r. na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawił się komunikat dotyczący rozstrzygnięcia przyznania dofinansowania do zwycięskich projektów kół naukowych polskich uczelni wyższych w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. roboty autonomiczne, łaziki marsjańskie, projekt farmy hydroponicznej, satelita czy rakieta.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ogłoszony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. jako wsparcie dla działających w ramach uczelni studenckich kół naukowych. Do udziału w programie uprawnione były uczelnie wyższe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Mogły one zgłaszać wnioski, których czas realizacji nie przekracza 12 miesięcy. Projekty oceniane były m.in. pod kątem przewidywanych rezultatów, użyteczności, znaczenia dla rozwoju społecznego kraju lub regionu i zasięgu oddziaływania.

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie mogła przekroczyć 70 000,00 zł. Dopuszczony był udział środków własnych (wkładu własnego) w kosztach projektu, jednakże nie był to warunek obligatoryjny.

Nabór wniosków do programu miał miejsce od 12 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

W rozstrzygniętym właśnie konkursie finansowanie otrzymało 128 projektów zgłoszonych przez uczelnie z całego kraju. Na finansowanie innowacyjnych projektów przeznaczone zostało w sumie 6 590 695,49 zł. W pierwszym konkursie ogłoszonym w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” oceniano projekty 244 szkół wyższych.

Więcej szczegółów i regulamin konkursu na stronie MEiN.

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama