Przejdź do treści

Powiat Turecki - unijna droga do gwiazd i kosmiczny spichlerz

Turek - Gimnazjum nr 2, Tuliszków - zabytkowy spichlerz
Oto dwa przykłady lokalnych inicjatyw astronomicznych w Wielkopolsce. W Turku ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej powstanie obserwatorium astronomiczne. Z kolei władze Tuliszkowa w zagospodarowanym zabytkowym spichlerzu chcą stworzyć miejsce dla miłośników kosmosu.

Turek i Tuliszków to dwa z trzech miast powiatu tureckiego znajdującego się we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Najwyraźniej w edukacji i popularyzacji astronomii władze samorządowe tych miejscowości widzą skuteczny środek do podniesienia poziomu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz metodę na utrwalanie lokalnych więzi kulturowych.

TUREK
Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Na program pn. "Odkrywczo, eksperymentalnie i aktywnie " przeznaczonych zostanie łącznie 1 085 tys zł. W szkole, która zgodnie z planami samorządowymi, stanie się wkrótce częścią Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, powstaną sfinansowane z części ww. kwoty m.in.:
  • innowacyjne Eksperymentarium Nauk Przyrodniczych „Mały Kopernik”, wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia doświadczeń (m.in. dron, mikroskopy cyfrowe, odbiornik GPS GIS, interaktywną mapę hipsometryczną i wiele innych)
  • zewnętrzne, mobilne obserwatorium astronomiczne do obserwacji Słońca, gwiazd, planet i Księżyca oraz meteorologiczne do obserwacji zjawisk atmosferycznych.
W tej nowoczesnej bazie dydaktycznej realizowane będą m.in. dodatkowe, interdyscyplinarne zajęcia przyrodnicze „Eksperymentarium młodego odkrywcy”, których program realizowany będzie przez nauczycieli fizyki, biologii i geografii.

TULISZKÓW
Trwają prace nad koncepcją zagospodarowania zabytkowego spichlerza usytuowanego w zespole dworsko-parkowym w Tuliszkowie. Jednym z pomysłów jest umiejscowienie tu oprócz pałacu ślubów oraz sali tradycji również małej pracowni astronomicznej, obserwatorium astronomicznego. Placówka ta ma służyć nie tylko do edukacji i popularyzacji astronomii, ale również upamiętniać postać Mikołaja z Tuliszkowa, który w XV i XVI wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim żywo rozwijał swoje zainteresowania astronomiczno-astrologiczne. Koncepcja architektoniczna, uzgodniona z konserwatorem zabytków, będzie realizowana, o ile skuteczne będą działania władz samorządowych w obszarze pozyskiwania zewnętrznych środków z funduszy Unii Europejskiej.

Źródło:
Urząd Miejski w Turku
Urząd Gminy i Miasta Tuliszków
Sławomir Papiera Tv Wielkopolska (spichlerz - Grzegorz Ciesielski, Mirosław Rojek)


Zdjęcia:
górne: Turek - Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika (źródło: facebook.com)
dolne: Tuliszków - zabytkowy spichlerz (źródło: www. tuliszkow.pl)

Reklama