Przejdź do treści

Powstaje sektor kosmiczny w Toruniu

POLSA podpisuje porozumienie z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń

Działania na rzecz rozwoju startupów i firm technologicznych oraz uczestnictwo w budowie i rozwoju sektora kosmicznego w Toruniu i w regionie – to główne założenia podpisanego 8 grudnia 2021 r. porozumienia pomiędzy Polską Agencją Kosmiczna a Fundacją Przedsiębiorczy Toruń.

Umowę ze strony POLSA podpisał prezes Grzegorz Wrochna. Fundację reprezentował prezes Zarządu Paweł Żywiecki.

Chcemy w Toruniu szkolić firmy działające w sektorze kosmicznym, aby zwiększyć ich szanse w przetargach ESA. Będziemy oferować konsultacje online i offline oraz angażować w różne wydarzenia organizowane przez POLSA. Ich celem jest m.in. łączenie różnych sektorów, aby generować pomysły na nowe projekty – powiedział prezes POLSA podczas podpisywania porozumienia. Zwrócił też uwagę na to, jak istotna jest edukacja kosmiczna. Chcemy inspirować młodzież i rozbudzać pasje do odkryć naukowych i rozwoju nauki i technologii – mówił Grzegorz Wrochna podczas spotkania w Toruńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W trakcie spotkania zainaugurowano nowy projekt realizowany z Europejską Agencją Kosmiczną w ramach konsorcjum  tworzonego przez 9 podmiotów z Polski, Niemiec, Grecji, Węgier, Czech oraz Rumunii. Projekt o nazwie EON European Optical Network ma na celu zademonstrowanie, przetestowanie i walidację technologii z obszaru europejskiego systemu świadomości sytuacyjnej w kosmosie (ang. Space Situational Awarness, SSA), w szczególności wykrywania i śledzenia obiektów kosmicznych, poprzez rozwój naziemnej sieci optycznej. Za jego realizację w Polsce odpowiadają firmy Sybilla Technologies oraz Cilium Engineering.

Zdaniem Pawła Żywickiego, prezesa Zarządu Fundacji Przedsiębiorczy Toruń, jest szansą na rozbudowę istniejących i utworzenie całkiem nowych firm branży kosmicznej w Toruniu i regionie. Stanowi także ważny kamień milowy w staraniach o stworzenie regionalnej specjalizacji w zakresie obserwacji przestrzeni kosmicznej.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRiT, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada również za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą. POLSA prowadzi również działania związane z  informacją i edukacją nt. wykorzystania technologii satelitarnych (m.in. nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym.

Fundacja Przedsiębiorczy Toruń to toruński podmiot integrujący inicjatywy, projekty i  ekosystem wspierania startupów i firm technologicznych budowanych w Toruniu i regionie. Fundacja podejmuje aktywne działania zmierzające do tworzenia odpowiednich warunków i  budowy pełnego ekosystemu dla rozwoju startupów i firm technologicznych w tym również firm z sektora kosmicznego, prowadzi starania na rzecz projektu „miasteczka technologicznego” zlokalizowanego przy ulicy W. Łokietka skupiającego infrastrukturę dla firm technologicznych.


Czytaj więcej:


Źródło: POLSA/Fundacja Przedsiębiorczy Toruń

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska
 

Na zdjęciu: Podpisanie porozumienia, Paweł Żywiecki i Grzegorz Wrochna. Źródło: POLSA

Reklama