Przejdź do treści

Powstał pierwszy w amerykańskim stanie Georgia park ciemnego nieba

Nocne niebo nad Parkiem Fostera

W Stanach Zjednoczonych powołano kolejny park ciemnego nieba. Tym razem utworzono go na bagnistych terenach południowej Georgii. Z powodu nikłego poziomu zanieczyszczenia świetlnego park otrzymał Złotą Odznakę Międzynarodowego Związku Ciemnego Nieba.

Nowopowstały park utworzono na terenie parku stanowego im. Stephana C. Fostera. Ochrona przyrody jest tu prowadzona od 1942 roku, a park jest częścią bagien Okefenokee, największego obszaru słodkowodnych mokradeł w USA. Ochroną ciemnego nieba objęto niewielki obszar o powierzchni 0,3 km2 znajdujący się w zachodniej części bagnistego rezerwatu. Zasiedlony jest przez liczne gatunki fauny, w tym 50 gatunków ssaków, 64 gatunki gadów, 37 gatunków płazów, 39 gatunków ryb i ponad 200 gatunków ptaków.

Park położony jest tuż przy granicy z Florydą, w środku niemal bezludnego terenu. Największą miejscowością w promieniu kilkunastu kilometrów jest Fargo liczące nieco ponad 300 mieszkańców. Najbliższym większym miastem jest Jacksonville położone ok. 50 km na południowy wschód od granic parku. Z powodu swojej izolacji od większych osiedli teren parku należy do najmniej zanieczyszczonych sztucznym światłem obszarów Stanów Zjednoczonych. Z tego powodu w 2012 r. wytypowano go jako jedno z miejsc w krajowym programie rozwoju edukacji astronomicznej (ang. skrót APOE).

Obsługa parku od 2012 r. prowadzi prelekcje astronomiczne oraz pokazy nieba z użyciem kilku teleskopów (o aperturze od 8 do 10 cali), skupiające od kilkunastu do ponad 200 uczestników. Wraz z rozwojem funkcji edukacyjnej w zakresie astronomii władze parku postanowiły zadbać o eliminację źródeł zanieczyszczenia świetlnego wewnątrz swoich granic. Od 2014 r. park zaczął wprowadzać program modernizacji istniejącej sieci oświetleniowej, czego skutkiem była wymiana bądź modyfikacja większości opraw lampowych zlokalizowanych na terenie parku. Pomiary wykonane miernikiem SQM wykazały, że niebo nad Parkiem Stephana C. Fostera jest jednym z najciemniejszych (wyniki od 21,6 do 21,9 mag/arcsec2).

Starania obsługi parku w zakresie edukacji astronomicznej oraz walki z zanieczyszczeniem świetlnym doprowadziły do przyznania statusu międzynarodowego parku ciemnego nieba przez Międzynarodowy Związek Ciemnego Nieba z siedzibą w stanie Arizona (IDA). Dzięki swoim walorom park otrzymał Złotą Odznakę, przyznawaną obszarom gdzie występuje najciemniejsze niebo (dwie pozostałe odznaki to srebrna i brązowa). Park Fostera jest trzecim obszarem południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych uhonorowanym mianem międzynarodowego parku ciemnego nieba. Dwa pozostałe znajdują się na Florydzie, w tym utworzony trzy tygodnie temu Park Big Cypress.

Więcej informacji:


Opracowanie:
Grzegorz Iwanicki

Źródło: IDA

Na ilustracji: Gwieździste niebo nad Parkiem Stephana C. Fostera. Źródło: IDA/Rena Johnson.