Przejdź do treści

Powstała Spółka Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji

Prof. Marek Banaszkiewicz przed Sejmikiem Wojwództwa Lubuskiego

15 maja 2023 r. Sejmik Województwa Lubuskiego przegłosował powołanie nowej spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji. Spółka ma rozpocząć działalność już 1 lipca. Jej celem jest m.in. rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim i „zatrzymanie” absolwentów lubuskich uczelni.

Park Technologii Kosmicznych (PTK) jest oczkiem w głowie samorządu województwa lubuskiego. Rozmowy o jego utworzeniu rozpoczęły się już w 2017 r. W marcu 2019 r. Centrum Badań Kosmicznych PAN otworzyło swój oddział w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie oraz Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych. Kierownikiem oddziału został prof. Marek Banaszkiewicz z CBK PAN. 15 maja 2023 r. odbył się sejmik województwa lubuskiego, na którym dyskutowano o powołaniu do życia spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji.

Prof. Marek Banaszkiewicz, który od kilkunastu miesięcy był bardzo mocno zaangażowany w rozwój spółki, przedstawił Sejmikowi Województwa Lubuskiego projekt uchwały o powołaniu Spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji. Przekonywał, że spółka musi się sama sfinansować, a celem ma być zaprzestanie drążenia lubuskich talentów naukowych.

Najważniejsze zadanie dla nas to pozyskiwanie środków. Chcemy się sami finansować poprzez m.in. środki europejskie, czyli Horyzont Europa. Przystępujemy do tej działalności z pewnym kapitałem takim jak laboratoria – mówił prof. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Dla marszałek Elżbiety Polak Park Technologii Kosmicznych to innowacyjna nadzieja województwa lubuskiego. Początkowo w powstanie i rozwój parku uwierzyły tylko zielonogórska firma Hertz Systems oraz Centrum Badań Naukowych PAN. Dziś, tuż przed oficjalnym otwarciem Parku, urywają się telefony od innych firm, które chciałyby prowadzić w nim innowacyjne badania.

To przedsięwzięcie to kamień milowy w naszym rozwoju. Nie będziemy latać w kosmos, możemy za to zatrzymać świetnych absolwentów, których „wysysa” obecnie Berlin, Wrocław czy Poznań. Wiemy o tym, bo od lat wspieramy koła naukowe działające na uczelniach publicznych – wskazywała i wymieniała jakie działania podejmowało województwo lubuskie przygotowując się do otwarcia Parku.

Dr Jerzy Tutaj, ekspert zarządzania innowacjami z Politechniki Wrocławskiej, uważa, że wszystkie samorządy wojewódzkie mogą w ogromny sposób wpływać na rozwój systemu innowacji, ale nie wszystkie regiony się tak angażują, jak waśnie województwo lubuskie.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego chce już się z nami spotkać, by przygotować się do współpracy i znaleźć swoje miejsce w Parku. W Nowym Kisielinie działają parki technologiczne i firmy, które są gotowe do technologicznej współpracy. W trakcie światowego Kongresu Astronautycznego w Paryżu z profesorem Banaszkiewiczem rozmawialiśmy z Europejską Agencją Kosmiczną, bo Park Technologii Kosmicznych to jedyne takie miejsce w Polsce. Naszym warunkiem do wsparcia technologii kosmicznych było utworzenie oddziału Centrum Badań Kosmicznych PAN w Lubuskiem. Od kilku lat oddział działa, a jego pracownicy wykładają na naszej uczelni – przypomniała Elżbieta Anna Polak.

Prof. Marek Banaszkiewicz przedstawił w swojej prezentacji, co będzie miało miejsce na terenie Parku Technologii Kosmicznych:

  • inkubowanie firm rozpoczynających działalność
  • świadczenie usług biznesowych
  • wynajem laboratoriów
  • usługi badawcze
  • działalność szkoleniowo-edukacyjna
     

Po wysłuchaniu wszystkich argumentów Sejmik Województwa Lubuskiego powołał do życia spółkę Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji. Za powołaniem spółki oddano 17 głosów, jedna osoba była przeciwna, od głosu wstrzymało się 6 osób. W roku 2023 na rozruch spółki przeznaczono 1 mln zł, laboratoria mają ruszyć do końca roku.

Park Technologii Kosmicznych powstaje w partnerstwie samorządu województwa lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i firmy Hertz Systems LTD. Wartość całego projektu to blisko 89 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 61,4 mln zł. PTK będzie obiektem, gdzie znajdą się m.in. laboratoria elektroniki satelitarnej, medycyny kosmicznej, kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom, pomieszczenia czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych.

Źródło: wlubuskie.pl

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama