Przejdź do treści

Powstała Szkoła Doktorska GEOPLANET

Szkoła Doktorska GEOPLANET - założyciele

23 stycznia 2019 r. siedem instytutów Polskiej Akademii Nauk powołało oficjalnie do życia Szkołę Doktorską GEOPLANET skierowaną do doktorantów, których zainteresowania badawcze koncentrują się na Ziemi i kosmosie.

Ogromny potencjał naukowy, dydaktyczny oraz infrastrukturalny to są filary oferty, jaką 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk przygotowało dla doktorantów. Nową szkołę tworzy sześć placówek naukowych z Warszawy i jedna z Sopotu, która mieści się przy ul. Powstańców Warszawy. Są to w kolejności alfabetycznej:   

 •     Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN;
 •     Centrum Badań Kosmicznych PAN;
 •     Centrum Fizyki Teoretycznej PAN;
 •     Instytutu Geofizyki PAN;
 •     Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN;
 •     Instytutu Nauk Geologicznych PAN;
 •     Instytutu Oceanologii PAN.

Czynnikiem wyróżniającym i spajającym Szkołę Doktorską jest pokrewna, a często wspólna dla tworzących nią instytutów, metodyka badawcza, która wykorzystuje aparat pojęciowy nauk fizycznych i chemicznych, matematyki oraz geologii.

Reprezentowane przez poszczególne instytuty dyscypliny naukowe często się wzajemnie uzupełniają, co sprawi, że to nowe, unikatowe przedsięwzięcie pokrywać będzie zasadnicze spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet.

Szkoła wykorzystująca wspólne bazy danych i pracująca w interdyscyplinarnych grupach badawczych, stanowić ma istotne novum zarówno w skali kraju jak i na międzynarodowym rynku edukacyjnym.CFT PAN,

Do głównych zadań szkoły należeć będzie kształcenie doktorantów w tematyce m.in.:

 •     zmian klimatycznych
 •     dynamiki procesów geofizycznych i kosmicznych
 •     naturalnych katastrof i zjawisk ekstremalnych na Ziemi, w oceanach i w kosmosie
 •     ochrony i eksploatacji zasobów naturalnych (w tym gospodarki wodnej)
 •     monitoringu procesów występujących na Ziemi, w oceanach i w Układzie Słonecznym
 •     rozwijania nowych metod badawczych i pomiarowych Ziemi i kosmosu.

 

Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet) powstało 30 marca 2009 r. w Warszawie.  Umowę o jego powołaniu podpisali dyrektorzy Instytutu Geofizyki PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN.

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Instytut Geofizyki PAN