Przejdź do treści

Powstała Szkoła Doktorska GEOPLANET

Szkoła Doktorska GEOPLANET - założyciele

23 stycznia 2019 roku siedem instytutów Polskiej Akademii Nauk powołało oficjalnie do życia Szkołę Doktorską GEOPLANET skierowaną do doktorantów, których zainteresowania badawcze koncentrują się na Ziemi i kosmosie.

Ogromny potencjał naukowy, dydaktyczny oraz infrastrukturalny to filary oferty, jaką siedem instytutów Polskiej Akademii Nauk przygotowało dla doktorantów. Nową szkołę tworzy sześć placówek naukowych z Warszawy i jedna z Sopotu. Są to w kolejności alfabetycznej:   

 •     Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN;
 •     Centrum Badań Kosmicznych PAN;
 •     Centrum Fizyki Teoretycznej PAN;
 •     Instytut Geofizyki PAN;
 •     Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN;
 •     Instytut Nauk Geologicznych PAN;
 •     Instytut Oceanologii PAN.

Czynnikiem wyróżniającym i spajającym Szkołę Doktorską jest pokrewna (a często wspólna dla tworzących nią instytutów) metodyka badawcza, która wykorzystuje aparat pojęciowy nauk fizycznych i chemicznych, matematyki oraz geologii.

Reprezentowane przez poszczególne instytuty dyscypliny naukowe często wzajemnie się uzupełniają, co sprawi, że to nowe, unikatowe przedsięwzięcie umożliwi studia III stopnia w całym spektrum badań Ziemi i innych planet.

Szkoła – wykorzystująca wspólne bazy danych i pracująca w interdyscyplinarnych grupach badawczych – stanowić ma istotne novum zarówno w skali kraju, jak i na międzynarodowym rynku edukacyjnym.

Głównym zadaniem szkoły będzie kształcenie doktorantów w zakresie m.in.:

 •     zmian klimatycznych,
 •     dynamiki procesów geofizycznych i kosmicznych,
 •     naturalnych katastrof i zjawisk ekstremalnych na Ziemi, w oceanach i w kosmosie,
 •     ochrony i eksploatacji zasobów naturalnych (w tym gospodarki wodnej),
 •     monitoringu procesów występujących na Ziemi, w oceanach i w Układzie Słonecznym,
 •     rozwijania nowych metod badawczych i pomiarowych Ziemi i kosmosu.

Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet) powstało 30 marca 2009 roku w Warszawie. Umowę o jego powołaniu podpisali dyrektorzy Instytutu Geofizyki PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN.

Opracowanie: Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Instytut Geofizyki PAN

Reklama