Przejdź do treści

Powstało pierwsze czasopismo naukowe poświęcone tematyce ciemnego nieba

Niebo nad jednym z parków stanowych w Utah.

Consortium for Dark Sky Studies, działające przy Uniwersytecie Utah, będzie wydawało pierwsze akademickie czasopismo w całości poświęcone problematyce ciemnego nieba.

Wpływ zanieczyszczenia światłem na środowisko przyrodnicze poruszany jest od wielu lat w badaniach naukowych. Mimo licznych osób zajmujących się tą tematyką brak było periodyku dedykowanego dla badań z zakresu ciemnego nieba. Dotychczas naukowcy zajmujący się problematyką zanieczyszczenia światłem zmuszeni byli publikować swoje wyniki w różnych czasopismach, często o profilu odbiegającym od głównego wątku ich artykułów. Od teraz się to zmieni. Consortium for Dark Sky Studies przy Uniwersytecie Utah postanowiło wydawać czasopismo przeznaczone dla badań tylko z zakresu szeroko rozumianej problematyki ciemnego nieba.

Czasopismo o nazwie „Journal of Dark Sky Studies” będzie wydawane dwa razy w roku. Nie jest to liczba przypadkowa. Pierwszy numer będzie wychodził w okolicach Międzynarodowego Tygodnia Ciemnego Nieba (wiosną), a drugi – przy okazji corocznego głównego zebrania Międzynarodowego Związku Ciemnego Nieba (jesienią). Organizacja (w skrócie IDA, od International Dark Sky Assocation) będzie miała dwóch przedstawicieli w radzie redakcyjnej czasopisma. 

Każdy numer podzielony będzie na trzy odrębne części. Pierwsza będzie dedykowana aspektom kulturowym związanym z ciemnym niebem. Znajdziemy w niej również wszelkie inicjatywy ze świata sztuki (np. wiersze, wizualizacje i inne formy artystyczne nawiązujące do tematyki czasopisma). W drugiej części będziemy mogli zapoznać się z inicjatywami z całego świata, zmierzającymi do ochrony nocnego krajobrazu, tj. parkami, rezerwatami i społecznościami ciemnego nieba, jak również przykładami wdrażania zrównoważonej polityki oświetleniowej. Ostatnia część będzie typowo akademicka. Znajdą się w niej recenzowane artykuły badawcze z szerokiego zakresu dziedzin naukowych, od medycznych aspektów zanieczyszczenia światłem po ekologię.  

W pierwszym numerze można będzie znaleźć informacje o początkach ruchu ochrony nocnego nieba, które w zasadzie sięgają lat 60 ubiegłego wieku. Dodatkowo, zaprezentowane zostaną informacje o utworzonych przez IDA międzynarodowych miejscach ochrony nocnego krajobrazu wraz z ich krótkimi opisami, a także przedstawione zostaną organizacje z różnych stron świata i inne inicjatywy zmierzające do ochrony ciemnego nieba.

Utworzenia nowego czasopisma to nie jedyna nowa inicjatywa w Uniwersytecie Utah. Tamtejsi studenci niedługo będą mogli odbyć kurs złożony z trzech części: jesiennej (Dark Sky Studies: Lightscapes), wiosennej (Dark Sky Studies: Darkscapes) oraz końcowej, projektowej części. 

Więcej informacji:

Źródło: Uniwersytet Utah

Na ilustracji: Niebo nad parkiem stanowym Goblin Valley w Utah. Źródło: IDA/Bettymaya Foott.

Reklama