Przejdź do treści

Poznań i Częstochowa dopłacą swoim szkołom do prenumeraty Uranii

Urania nr 1/2015
Szkoły z całej Polski otrzymują od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopłatę połowy kosztów prenumeraty czasopisma "Urania - Postępy Astronomii" na rok 2015. Natomiast szkoły z Poznania i Częstochowy mogą otrzymywać "Uranię" całkowicie za darmo. Jest to możliwe dzięki dodatkowemu wsparciu Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Miasta Częstochowy. Zachęcamy placówki szkolne do zgłaszania się do projektu!

Podobnie jak w roku ubiegłym, trwa ogólnopolski projekt dopłat dla szkół prenumerujących czasopismo popularnonaukowe „Urania – Postępy Astronomii”. Połowę kosztów prenumeraty dopłaca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotyczy to szkół z całej Polski.

Natomiast szkoły szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Poznania i Częstochowy mogą otrzymywać "Uranię" całkowicie za darmo. Stało się to możliwe dzięki decyzjom Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Miasta Częstochowy. Administracja samorządowa tych miast dopłaci swoim placówkom szkolnym drugą połowę kosztów prenumeraty. Czyli w efekcie szkoła będzie otrzymywać czasopismo całkowicie za darmo. Uwaga - liczba takich prenumerat jest ograniczona, warto się szybko zgłosić.

Placówki szkolne oraz ich biblioteki zainteresowane otrzymywaniem czasopisma „Urania – Postępy Astronomii” mogą się zgłaszać poprzez stronę internetową www.urania.edu.pl (zakładka „prenumerata”).

„Urania – Postępy Astronomii” jest czasopismem popularnonaukowym poświęconym astronomii i badaniom kosmosu. Zawiera materiały przydatne na lekcjach fizyki, geografii, matematyki, informatyki i przyrody. Pobudza wśród młodzieży zainteresowanie nie tylko astronomią, ale ogólnie przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. Zamieszczane są także materiały pomocne dla nauczycieli oraz pomysły na ciekawe sposoby prowadzenia zajęć oraz kółek astronomicznych.

Więcej informacji:


Reklama