Przejdź do treści

W Poznaniu odbędzie się konferencja z okazji 100 lat meteorytu Morasko

Plakat konferencji "Meteoryt Morasko – 100-lecie pierwszego odkrycia"
W Poznaniu odbędzie się jubileuszowa konferencja poświęcona najsłynniejszemu i największemu polskiemu meteorytowi. Pierwszy fragment meteorytu Morasko znaleziono 100 lat temu. Udział zgłosiło już 600 osób, ale spóźnialscy jeszcze mogą się zapisać - zostało ostatnie 20 wolnych miejsc. Udział w konferencji jet bezpłatny.

„Upadki meteorytów są niezwykle spektakularne, co mieliśmy okazję zobaczyć w lutym 2013 roku w trakcie upadku meteorytu Czelabińsk. Ale meteoryty spadały także na terenie Polski. Najsłynniejszym jest meteoryt Morasko, który spadł około 5000 lat temu na północnym obszarze dzisiejszego Poznania. Obecnie obchodzimy setną znalezienia pierwszego fragmentu tego meteorytu.” wyjaśnia dr hab. Agnieszka Kryszczyńska z Obserwatorium Astronomicznego UAM, prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Setna rocznica meteorytu Morasko wypadnie 12 listopada 2014 r. i tego dnia odbędzie się konferencja. Dzień 12 listopada 1914 roku zapisał się w historii Poznania wcale nie wydarzeniami I wojny światowej, a czymś zupełnie innym, chociaż pośrednio z wojną związanym. W trakcie kopania rowów strzeleckich natrafiono na żelazną bryłę o wadze 80 kg. Po późniejszej analizie okazało się, że to meteoryt żelazny.

Od tamtej pory liczba znalezionych fragmentów meteorytu przekroczyła 1400, a łączna waga osiągnęła około dwie tony. Największy fragment odkryto całkiem niedawno, bo w 2012 roku. Bryła waży 261,2 kilograma.

Samo wydarzenie upadku meteorytu Morasko nastąpiło prawdopodobnie około 5000 lat temu. NA terenie, na którym znajdują się kratery meteorytowe funkcjonuje obecnie Rezerwat Meteorytu Morasko.

W ramach setnej rocznicy zorganizowana zostanie konferencja popularnonaukowa "Meteoryt Morasko – 100-lecie pierwszego odkrycia". Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Prelekcje potrwają 12 listopada od 9.00 do 13.30, a potem przewidziana jest wycieczka do Rezerwatu Meteoryt Morasko.

W ramach wykładów będzie można dowiedzieć się o pochodzeniu meteorytów i planetoid, które zbliżają się do Ziemi, a także o roli jaką odegrały w historii naszej planety. Oczywiście nie zabraknie tematów poświęconych historii badań meteorytu Morasko, efektom jakie uczynił oraz terenie rezerwatu jako perełce przyrodniczej Wielkopolski. O tych i innych tematach opowiedzą zaproszeni wykładowcy, wśród których są m.in. Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego - dr hab. Agnieszka Kryszczyńska (Obserwatorium Astronomiczne UAM), Prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego - prof. dr hab. Łukasz Karwowski (Uniwersytet Śląski), gość zagraniczny dr Kai Wüennemann (Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie).

Organizatorami konferencji są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Meteorite Club. Konferencja została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji:

Źródło: Obserwatorium Astronomiczne UAM


Na ilustracji:
Plakat konferencji "Meteoryt Morasko – 100-lecie pierwszego odkrycia".Reklama