Przejdź do treści

W Poznaniu spotkały się polskie organizacje astronomiczne i astronautyczne

6 września 2015 r. w Poznaniu spotkali się przedstawiciele polskich organizacji związanych z kosmosem - astronomicznych i astronautycznych. W konferencji udział wzięło prawie 50 osób. Spotkanie Polskich Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Spotkanie Polskich Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych odbyło się w budynku Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu. Konferencja została podzielona na cztery części. Najpierw każda z organizacji mogła krótko przedstawić swoją działalność, a później rozpoczęły się prelekcje dotyczące źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych, np. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i inne możliwości. Zaprezentowano także dobre przykłady i praktyki przy składaniu wniosków grantowych.

Później nastąpiła duża dyskusja na temat oczekiwań miłośników astronomii i astronautyki w stosunku do czasopisma „Urania – Postępy Astronomii” oraz do Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, w szczególności w jakich obszarach w kontaktach pomiędzy naukowcami, a miłośnikami kosmosu można usprawnić obustronne działania.

W trakcie następnej sesji, poświęconej ESO oraz ESA, Inna Uwarowa z Centrum Nauki Kopernik, koordynator projektu ESERO w Polsce, omówiła możliwości jakie dają organizacjom pozarządowych różne projekty prowadzone przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) w zakresie popularyzacji i edukacji. Z kolei Krzysztof Czart, koordynator działań popularyzacyjnych Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), przedstawił jak można korzystać z udostępnianych przez ESO materiałów i zasobów.

Ostatnia część konferencji objęła prelekcje dotyczące najnowszych projektów oferujących możliwość współpracy pomiędzy naukowcami i amatorami: udział amatorów astronomii w badaniu aktywności słonecznej w ramach europejskiego projektu F-CHROMA, Odysseus II jako projekt edukacyjny realizowany w ramach programu Horyzont 2020, interaktywny serwis do koordynacji kampanii obserwacyjnych planetoid Gaia-GOSA, możliwości amatorskich obserwacji zjawisk tymczasowych z kosmicznej misji Gaia, Przedstawiono również amatorskie obserwatoria astronomiczne: Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim oraz zainaugurowany w sierpniu teleskop amatorski o średnicy 60 cm w Niedźwiadach). Była również mowa o współpracy astronomów z Towarzystwem Izerskim oraz Wirtualnej Akademii Astronomii w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.

Na zakończenie uczestnicy mieli okazję zwiedzenia Muzeum Wydziału Nauk ......... z kolekcją meteorytów, w tym dużymi okazami meteorytu Morasko.

Witryna internetowa konferencji ma adres:  http://www.pta.edu.pl/zjazd37/spotkanie.

Reklama