Przejdź do treści

Prace absolwentów WAT wśród najlepszych w konkursie MON – Kosmos i Autonomia

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej zostali laureatami konkursu Ministra Obrony Narodowej na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych. Nagrodzone prace, zgodnie z wymogami konkursu, mają potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

W kategorii na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych pierwszą nagrodę ex aequo otrzymali:

 

  • PPOR. MGR INŻ. KINGA REDA, absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, autorka pracy magisterskiej pt. „MASKOWANIE CYFROWE ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH” napisanej pod kierunkiem płk. prof. dr. hab. inż. Michała Kędzierskiego;
  • PPOR. MGR INŻ. RAFAŁ SZCZEPANIK, absolwent Wydziału Elektroniki WAT, autor pracy magisterskiej pt. „INTEGRACJA ODBIORNIKA GPS I MAPY CYFROWEJ Z DOPPLEROWSKIM SYSTEMEM LOKALIZACJI EMITERÓW RADIOWYCH”, która powstała pod kierunkiem ppłk. dr. hab. inż. Jana Kelnera.

 

W kategorii na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej trzecią nagrodę otrzymała:

 

  • INŻ. MARTYNA WARDZIŃSKA za pracę inżynierską pt. „PROJEKT KOMPAKTOWEGO TELESKOPU ZWIERCIADLANEGO”, której promotorem był ppłk dr inż. Jacek Wojtanowski. Laureatka ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna w Instytucie Optoelektroniki WAT, gdzie kontynuuje studia magisterskie.

 

Nagrodzona praca ppor. mgr inż. Kingi Redy przedstawia nowatorskie rozwiązanie zabezpieczenia zobrazowań satelitarnych przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji. 

W ramach rozpoznania obrazowego pozyskiwanych jest coraz więcej obrazów cyfrowych, w tym zobrazowań satelitarnych. Posiadając tak wielką bazę danych obrazowych, konieczne jest jej zabezpieczenie przed niepożądanym działaniem osób trzecich w cyberprzestrzeni. Ponadto, uwzględniając rosnącą liczbę publikowanych zobrazowań satelitarnych oraz zdjęć lotniczych w otwartych źródłach informacji, ważne jest stworzenie algorytmów pozwalających na automatyczne maskowanie elementów oraz obiektów, których lokalizację chcemy ukryć
– wyjaśnia ppor. Reda.

Jak twierdzi, zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji pozwala nie tylko na zamaskowanie obiektów na zobrazowaniach, ale też na zmylenie rozpoznania obrazowego przeciwnika. Ppor. Reda podkreśla, iż solidne przygotowanie merytoryczne, które jest podstawą do prowadzenia badań, dały jej studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.

Uczelnia zapewnia bardzo dobre warunki do nauki, infrastrukturę oraz sprzęt komputerowy, który jest niezbędny do opracowania algorytmów głębokiego uczenia, a także – dzięki współpracy z Ośrodkiem Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach – prowadzenie eksperymentów badawczych związanych z dalszym rozwojem algorytmów SI jest bardziej efektywne – zaznacza ppor. Reda.
 

Praca dyplomowa ppor. mgr. inż. Rafała Szczepanika poświęcona jest problematyce z zakresu radiokomunikacji, walki elektronicznej, programowaniu i integracji multi-sensorowej. Jak zaznacza autor, projekt ma charakter praktyczno-doświadczalny. Jego celem było opracowanie aplikacji integrującej poszczególne elementy systemu lokalizacji źródeł emisji radiowych, w skład którego wchodzą: odbiornik radia programowalnego National Instruments USRP B200mini, odbiornik nawigacji satelitarnej GPS PhidgetGPS 1040 oraz mapa cyfrowa. Badania naukowe odbyły się dzięki wsparciu merytorycznemu promotora płk. dr. hab. Jana Kelnera oraz wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu Instytutu Systemów Łączności Wydziału Elektroniki WAT. 

W ramach pracy dyplomowej opracowałem koncepcję zintegrowanego systemu lokalizacji emiterów radiowych bazującego na metodzie dopplerowskiej (SDF). Przeprowadzona została analiza dostępnego sprzętu oraz wybrane podzespoły systemu i środowisko programistyczne. Wykonałem aplikację zapewniającą integrację odbiornika radiowego, odbiornika GPS, mapy cyfrowej oraz algorytmów metody SDF. Przeprowadziłem też testy systemu (badania empiryczne) w warunkach rzeczywistych. Uzyskane wyniki zostały przeze mnie przeanalizowane, a na ich podstawie wyznaczone kierunki dalszych prac nad systemem oraz potencjalne możliwości jego ulepszenia. Miniaturyzacja systemu umożliwi umieszczenie go na bezzałogowych platformach (dronach, BSP) co pozwoli na jego aplikacyjne zastosowanie – podkreśla ppor. mgr inż. Szczepanik.
 

Zdobywczyni III nagrody inż. Martyna Wardzińska w swojej pracy inżynierskiej dokonała przeglądu aparatury optycznej stosowanej w kosmicznych misjach obserwacyjnych oraz zaprojektowała w środowisku Optic Studio teleskop zwierciadlany w konfiguracji Ritchey–Chrétien.

Zaprojektowany przeze mnie instrument spełniał założone kryterium kompaktowości i gdyby został umieszczony na satelicie, mógłby znaleźć zastosowanie w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa. Satelita z zaprojektowanym przeze mnie teleskopem mógłby zostać użyty jako wojskowy satelita rozpoznania obrazowego lub służyć do monitorowania zmian środowiskowych – wyjaśnia laureatka. Jak dodaje, jej zainteresowanie omawianą w pracy tematyką nie byłoby możliwe, gdyby nie podstawy merytoryczne, które zapewniły jej studia w Instytucie Optoelektroniki WAT.

Jestem pewna, że wiedza przekazana przez specjalistów WAT będzie towarzyszyła mi w dalszym rozwoju naukowym – zapewnia inż. Wardzińska.
 

W konkursie Kosmos i Autonomia mogli wziąć udział absolwenci uczelni polskich, którzy obronili prace nie wcześniej niż 1 października 2017 r. Łączna pula nagród wyniosła 86 000 zł. Kapituła Konkursu brała pod uwagę potencjał zastosowania pracy w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa, jej innowacyjność i wartość merytoryczną, a także oryginalność ujęcia problemu i wkład własny. Oceniając prace doktorskie Kapituła uwzględniła również to, czy praca przyczyniła się do rozwoju nauki w badanej dziedzinie.


Czytaj więcej:


Opracowanie: Elżbieta Kuligowska

Źródło: Wojskowa Akademia Techniczna

Na zdjęciu: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Źródło: WAT

Reklama