Przejdź do treści

Prezydium Delegacji Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej z wizytą w CBK PAN

Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej przed CBK PAN

17 września br. w Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyła się wizytacja Prezydium Delegacji Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej, która od V kadencji Sejmu pracuje na rzecz rozwoju polskiego sektora technik satelitarnych.

Podczas dyskusji omówiono między innymi kierunki działania Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej (dalej Grupy) oraz udział polskiej delegacji w posiedzeniu European Interparliamentary Space Conference (Europejskiej Międzyparlamentarnej Konferencji Kosmicznej), której zdalne posiedzenie zostało zaplanowane na 24 września br.

Powołano także zespół ekspertów Grupy, o której przewodniczenie poproszono Dyrektora CBK PAN, prof. Iwonę Stanisławską.

Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej działa nieprzerwanie w Sejmie od V kadencji Sejmu i pracuje na rzecz rozwoju polskiego sektora technik satelitarnych. Członkowie biorą udział w wielu krajowych i międzynarodowych wydarzeniach, konferencjach, wizytach studyjnych organizowanych przez inne parlamenty, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytucje zajmujące się problematyką kosmonautyki. Znaczącym wkładem Grupy było wsparcie legislacji w: uzyskaniu przez Polskę pełnego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA w dniu 19 listopada 2012 r. (wcześniej umowa stowarzyszeniowa), nadaniu nazwy Copernicus dla programu GMES, ogłoszone przez Komisję Europejską w dniu 11 grudnia 2012r. oraz złożeniu poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej, która powstała na mocy ustawy z dnia 26 września 2014r. Grupa współpracuje z jednostkami administracji rządowej, w których kompetencjach znajdują się sprawy polskiego sektora kosmicznego.

Na forum międzynarodowym Grupa bierze udział w pracach European Inter-parliamentary Space Conference EISC (Europejskiej Międzyparlamentarnej Konferencji Kosmicznej), do której należy 11 parlamentów narodowych: Belgii, Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Plenarne spotkania Konferencji odbywają się dwa razy w roku. Kraje członkowskie EISC organizują również inne spotkania często na wysokim szczeblu. Uczestniczą w nich parlamentarzyści, członkowie rządów, liczni eksperci z najważniejszych instytutów badawczych, kierownictwo narodowych agencji kosmicznych oraz przedstawiciele przemysłu. Podczas obrad określane są wizje i kierunki rozwoju europejskiego kosmosu, a podejmowane uchwały kierowane są w formie rezolucji do Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz do parlamentów i rządów państw członkowskich UE.

Foto: (od lewej) Bogusław Wontor, Paweł Poncyliusz, Iwona Stanisławska, Urszula Pasławska, Krystian Kamiński, Zbigniew Girzyński

 

Oprac. Paweł Z. Grochowalski 

Źródło: CBK PAN, Sejm

 

Reklama