Przejdź do treści

Procesy regionalne doprowadziły do potężnych powodzi na Marsie

Za powstanie największych kanałów powodziowych w Układzie Słonecznym około 3,2 mld lat temu odpowiadają gigantyczne erupcje wód gruntowych. Choć przez wiele lat uważano, że powstały przez uwolnienie wody z globalnego zwierciadła wód podziemnych, badania prowadzone przez J. Alexisa P. Rodrigueza z Planetary Science Institute dowodzą, że ich źródłem  są regionalne depozyty osadów i lodu datowane na 3,65 mld lat temu.

"Powodzie najprawdopodobniej powstały wskutek procesów regionalnych, a nie globalnych" - mówi Rodriguez, główny autor opracowania, które opublikowano w Nature's Scientific Reports. "Sedymentacja osadów z rzek oraz stopione lodowce wypełniły olbrzymie kaniony znajdujące się poniżej pierwotnego oceanu na nizinach północnych. To właśnie woda zachowana w tych osadach mogła później spowodować wielkie powodzie, których skutki możemy obserwować do dzisiaj."

Kaniony się wypełniły, marsjański ocean zniknął, a powierzchnia zamarzła na około 450 milionów lat. Następnie, około 3,2 mld lat temu, lawa pod kraterami podgrzała glebę, stopiła lodowy materiał i stworzyła obszerne systemy podziemnych rzek rozciągające się na setki kilometrów. To właśnie ta woda wypłynęła na dziś suchą powierzchnię podczas olbrzymich powodzi.

"Nasze badania wskazują, że sedymentacja na Marsie mogła pogrzebać i uwięzić olbrzymie ilości wód powierzchniowych, przez co mogło dojść do zamiany Marsa w zamrożoną planetę, którą jest przez większą część swojej historii" - wyjaśnia Rodriguez. "Dowody wczesnego środowiska zdolnego utrzymać formy życia istniejące na Ziemi mogą być obecne w podpowierzchniowych materiałach, które są teraz odsłaniane".

"Ponieważ procesy sedymentacji, zamarzania, ogrzewania i erupcji zachodziły lokalnie, pod powierzchnią Marsa, wzdłuż granic dawnego oceanu północnego oraz w regionach, w których powstawały morza i jeziora, mogą wciąż znajdować się potężne zasoby lodu wodnego. To z kolei może być kluczowa kwestia dla planowania obecności ludzi na Marsie."

Więcej informacji:


Źródło: Nature / Scientific Reports / Planetary Science Institute

Reklama