Przejdź do treści

Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski nagrodzony za książkę „Historia Fizyki w Polsce”

Laureatem konkursu prof. Andrzej Kajetan Wróblewski odbiera nagrodę

W poniedziałek 27 września 2021 r. w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku miało miejsce ogłoszenie wyników dziewiątej edycji konkursu Nagrody Naukowej im. Jana Walerego Jędrzejewicza. Laureatem konkursu został prof. Andrzej Kajetan Wróblewski za książkę „Historia fizyki w Polsce” wydaną przez PWN.

27 września 2021 r. w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyła się ceremonia wręczenia nagrody dla laureatów dziewiątej edycji konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki z dziedziny historii nauki lub techniki wydanej w 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie miało charakter hybrydowy. Uroczystość poprowadził Adam Derdzikowski – przedstawiciel Burmistrza Miasta Płońska w Kapitule konkursu oraz opiekun Płońskiego Koła Miłośników Astronomii im. Jana W. Jędrzejewicza.

Goście obecni na uroczystości zostali przywitali przez Marzenę Kunicką – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury oraz przez Andrzeja Pietrasika – Burmistrza miasta Płońska. Uroczystości towarzyszył popularnonaukowy wykład wygłoszony przez dra Tomasza Mrozka (Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Badań Kosmicznych PAN) zatytułowany „Rentgenowski obraz Słońca – najświeższe wiadomości”. Następnie Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Jana Jędrzejewicza – prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki PAN) – przedstawił krótko książki nadesłane na konkurs oraz opowiedział o pracach Kapituły. Tegoroczna edycja konkursu była rekordowa, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych do konkursu polskojęzycznych książek o historii nauki i techniki, wydanych w 2020 roku.

Głównym punktem uroczystości było ogłoszenie laureata Nagrody. Prof. Włodarczyk odczytał werdykt Kapituły, która w tym roku postanowiła uhonorować prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego za książkę Historia fizyki w Polsce (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020).

„Historia fizyki w Polsce” to kompleksowy opis rozwoju polskiej fizyki na przestrzeni dziejów. W książce zaprezentowany został rozwój polskich badań w dziedzinie fizyki na tle historii fizyki pozostałych krajów. Ponadto możemy w tej książce znaleźć liczne biogramy polskich fizyków, wzbogacone o nieznane fakty z życia polskich naukowców, w tym życiorys Mikołaja Kopernika, życiorys Marii Skłodowskiej-Curie czy Mariana Smoluchowskiego.

Dla Redakcji dwumiesięcznika i portalu „Uranii – Postępy Astronomii” jest to bardzo miła wiadomość, ponieważ prof. Andrzej Kajetan Wróblewski był redaktorem naczelnym czasopisma Urania w latach 1959–1964. Serdecznie gratulujemy!

W swoim wystąpieniu Laureat przedstawił „siedmioro wspaniałych” – fizyków i fizyczkę związanych z Polską, którzy zdobyli międzynarodowe uznanie, ale byli niedocenieni lub zapomniani w kraju. Ponadto nakreślił też metodę i zakres swoich badań zawartych w nagrodzonej książce.

Prof. Wróblewski otrzymał pamiątkową statuetkę oraz czek na 10 000 zł, ufundowany przez samorząd miasta Płońska.

Kapituła przyznała również dwa wyróżnienia: otrzymały je publikacje: „Tramwaje lwowskie 1880-1944” (Jan Szajner, Marcin Rechłowicz)  oraz „Światowa medycyna w polskiej nauce i dydaktyce lekarskiej 1795-1939” (Jan Wnęk).

Historia nagrody naukowej im. Jana Jędrzejewicza

Pomysł na uhonorowanie Jana Jędrzejewicza (1835–1887), żyjącego i pracującego w Płońsku lekarza i astronoma, uczonego cenionego na arenie międzynarodowej i wybitnego popularyzatora nauki, autora Kosmografii, wydanej w 1886 r. nakładem Kasy im. Józefa Mianowskiego wyszedł od Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki. Za ideą utworzenia nagrody stała chęć uhonorowania i spopularyzowania postaci Jana Jędrzejewicza, ważnej w dziejach polskiej nauki postaci, jak również popularyzacja polskiego piśmiennictwa na temat dziejów nauki i techniki. Obie instytucje zwróciły się do Burmistrza i Rady Miejskiej w Płońsku z propozycją utworzenia cyklicznej Nagrody im. Jana Jędrzejewicza. Pomysł ten spotkał się z życzliwym przyjęciem. 24 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Płońsku podjęła uchwałę o ustanowieniu corocznej Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki, wydanej w roku poprzedzającym wręczenie Nagrody (regulamin). 

Andrzej Kajetan Wróblewski – urodził się 7 sierpnia 1933 r. w Warszawie. To polski fizyk doświadczalny i historyk nauki, który zajmuje się głównie fizyką cząstek elementarnych i historią fizyki. Jest także encyklopedystą i popularyzatorem. Profesor zwyczajny nauk fizycznych i członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk od 1991 r. W latach 1986–1989 był dziekanem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1989–1993 rektorem tej uczelni, a w latach 2009–2018 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności. Posiada doktorat honorowy kilku uczelni oraz jest laureatem wielu nagród, w tym Medalu Smoluchowskiego – najwyższego odznaczenia przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Fizyczne (1999 r.).Foto: Maciej Mączyński

Źródło: PAN, Płończak, Wikipedia.pl

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama