Przejdź do treści

Prof. Grzegorz Wrochna nowym prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej

Prof. Grzegorz Wrochna

18 lutego prof. dr hab. Grzegorz Wrochna został powołany na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Co ciekawe, w tym dniu na Marsie ląduje amerykański łazik Perseverance.

Nominację nowemu prezesowi wręczył Jarosław Gowin - Wicepremier i Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. Informację o tym podały Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Polska Agencja Kosmiczna.

Grzegorz Wrochna jest profesorem nauk fizycznych. Urodził się 13 marca 1962 r. w Radomiu. W latach 1986-1991 pracował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował z ośrodkami naukowymi DESY w Hamburgu i CERN w Genewie. W latach 1991-1998 w CERN uczestniczył w projektowaniu i budowie eksperymentu CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), w szczególności w projektowaniu i testowaniu elektroniki odpornej na promieniowanie.

W 1999 roku został zatrudniony w Instytucie Problemów Jądrowych, gdzie był kierownikiem Laboratorium Aparatury Astrofizycznej, a od 2006 roku dyrektorem. Był inicjatorem utworzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w 2011 r. i jego dyrektorem do 2015 r. Utworzył w nim m.in. Zakład Astrofizyki Cząstek. Był współtwórcą i przewodniczącym Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek.

Razem z prof. Lechem Mankiewiczem z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN prowadził eksperyment „Pi of the Sky” śledzący optycznie błyski promieniowania gamma wykrywane przez sieć satelitów. Obserwacja najjaśniejszego z nich zaowocowała wspólną z zespołem satelity NASA SWIFT publikacją w „Nature”.

Prof. Wrochna reprezentował Polskę w komitetach programowych EURATOM, komitetach Nuclear Energy Agency OECD, Radzie Nadzorczej unijnego Joint Research Centre (od 2019 r.).

W latach 2017-2018 był przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej. Z kolei w latach 2019-2020 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie nadzorował m.in. współpracę z Komisją Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

Polska Agencja Kosmiczna została utworzona na mocy ustawy w 2014 roku. Jej prezesami byli kolejno prof. Marek Banaszkiewicz (2015-2016), dr Grzegorz Brona (2018-2019), Michał Szaniawski (2019-2020).

Więcej informacji:

 

Opracowanie: Krzysztof Czart

Źródło: POLSA / MRPiT


Na zdjęciu:

Prof. Grzegorz Wrochna. Fot.: MNiSW.

 

Reklama